Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Adresar centara za socijalni rad [tisak] / Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Republički fond socijalne zaštite, 1997.
2 Anspruchsvoraussetzungen für die Rente in Kroatien nach dem Rentenversicherungsgesetz (kürzer Überblick) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2014].
3 Anspruchsvoraussetzungen für die Rente in Kroatien nach dem Rentenversicherungsgesetz (kürzer Überblick) : 2016 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2016.
4 Anspruchsvoraussetzungen für die Rente in Kroatien nach dem Rentenversicherungsgesetz (kürzer Überblick) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015.
5 Anspruchsvoraussetzungen für die rente in Kroatien nach dem Rentenversicherungsgesetz (kürzer überblick) : 2020 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
6 Glas umirovljenika : glasilo Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske [tisak] / Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske. - Zagreb : Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 1997-1998 . ISSN 1331-2537. NE IZLAZI VIŠE!.
7 Grad Rijeka - for healthy ageing [tisak] / City of Rijeka. - Rijeka : City of Rijeka, 2006.
8 Grad Rijeka - za zdravo starenje [tisak] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
9 I requisiti per la realizzazione dei diritti ala pensione nella Repubblica di Croazia secondo la legge sull'assicurazione pensioni [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2012.].
10 I requisiti per la realizzazione dei diritti alla pensione nella Repubblica di Croazia secondo la Legge sull'assicurazione pensioni : 2016 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2016.
11 I requisiti per la realizzazione dei diritti alla pensione nella Repubblica di Croazia secondo la Legge sull'assicurazione pensioni : 2020 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
12 I requisiti per la realizzazione dei diritti alla pensione nella Repubblica di Croazia secondo la Legge sull'assicurazione pensioni [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015.
13 I requisiti per la realizzazione dei diritti alla pensione nella Repubblica di Croazia secondo la Legge sull'assicurazione pensioni [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2014].
14 Info HZMO : prilog glasilu Sindikata umirovljenika Hrvatske - SUH [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2002- .
15 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
16 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
17 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
18 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
19 Les conditions pour la réalisation des droits a la pension en République de Croatie selon la loi sur l'assurance pensions : 2016 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2016.
20 Les conditions pour la réalisation des droits a la pension en République de Croatie selon la loi sur l'assurance pensions [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015.
21 Les conditions pour la réalisation des droits a la pension en République de Croatie selon la loi sur l'assurance pensions [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2014].
22 Les conditions pour la réalisation des droits a la pension en République de Croatie selon la loi sur l'assurance pensions [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2012.].
23 Les conditions pour la réalisation des droits la pension en République de Croatie selon la loi sur L'assurance pensions : 2020 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
24 Mirovine : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
25 Mirovine [tisak] / autori Goranka Jureško, Ivan Maričić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
26 Mirovinski vodič : prilog Hrvatskom umirovljeničkom listu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2004- .
27 Odluka o isplati jednokratne novčane naknade (božićnice) umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Općina Peteranec. - Peteranec : Općina Peteranec, 2021.
28 Odluka o isplati jednokratne novčane potopre (uskrsnice) umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2023. godini [e-dokument] / Općina Peteranec. - Peteranec : Općina Peteranec, 2023.
29 Odluka o ostvarivanju prava na božićnicu za umirovljenike [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2018.
30 Oporezivanje mirovina : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina : znate li tko je porezni obveznik po osnovi isplaćene mirovine i tko je i kada dužan obračunati i uplatiti dužnu svotu poreza? [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655