Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

1 Activities report of the Government office for cooperation with NGOs ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGOs. - [Zagreb] : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2015]- .
2 Analiza djelovanja Nacionalne zaklade od 2008. do 2011. godine i preporuke za novi strate筴i plan djelovanja od 2012. do 2015. godine : (prosinac 2011.) : dokument javnog savjetovanja [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, [2012.].
3 Annual report ... : it's important to have support! [tisak + e-dokument] / National Foundation for Civil Society Development. - Zagreb : National Foundation for Civil Society Development, 2004- . ISSN 1848-0519.
4 Baza podataka udruga za dobrobit djece [tisak + e-dokument] / Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003.
5 Catalog of Croatian exhibitors : Real Vienna 2006, 31 May - 2 June 2006, Vienna - Austria [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
6 Civilni dijalog [tisak + e-dokument] / istra緄va鑙 i autori izvje规a: Elodie Fazi, Jeremy Smith. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2007. ISBN 978-953-95792-2-5.
7 Europski fondovi za organizacije civilnog dru箃va u Hrvatskoj : zbornik uspje筺o provedenih projekata financiranih sredstvima Europske unije [tisak + e-dokument] / urednica izdanja Marina Buza-Vidas. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2010. ISBN 978-953-7752-00-2.
8 Europski socijalni fond i podr筴a udrugama [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge ; [prijevod s engleskog jezika Zvjezdana Kastrapeli]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2012.
9 Financijsko izvje规e Studenstkog zbora za ... godinu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2022-.
10 Godi筺je izvje规e o radu i poslovanju Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Filozofski fakultet, 2009- .
11 Godi筺ji izvje箃aj o radu ..... [tisak + e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, 2004- . ISSN 1848-0519.
12 Godi筺ji plan javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Op鎖ni Andrija筫vci za 2018. godinu [e-dokument] / Op鎖na Andrija筫vci, Op鎖nski na鑕lnik. - Rokovci : Op鎖na Andrija筫vci, 2017.
13 Godi筺ji plan javnih natje鑑ja, poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog dru箃va u 2018. godini iz Prora鑥na Grada Belog Manastira [e-dokument] / Grad Beli Manastir, Upravni odjel za gospodarstvo, prora鑥n, financije i dru箃vene djelatnosti. - Beli Manastir : Grad Beli Manastir, 2017.
14 Godi筺ji plan natje鑑ja u 2018. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na podru鑚u Op鎖ne Kotoriba iz sredstava prora鑥na Op鎖ne Kotoriba [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Kotoriba. - Kotoriba : Op鎖na Kotoriba, 2018.
15 Godi筺ji plan natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga iz prora鑥na Op鎖ne Sveti Ivan 產bno za 2018. godinu [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Sveti Ivan 產bno. - Sveti Ivan 產bno : Op鎖na Sveti Ivan 產bno, 2017.
16 Godi筺ji plan natje鑑ja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog dru箃va u 2018. godini iz prora鑥na Grada Trogira u 2018. godini [e-dokument] / Grad Trogir, Gradona鑕lnik. - Trogir : Grad Trogir, 2018.
17 Godi筺ji plan natje鑑ja/javnih poziva za financiranje programa i projekata organizacija civilnog dru箃va u 2019. godini iz sredstava Prora鑥na Op鎖ne Kon鑑nica [e-dokument] / Op鎖na Kon鑑nica. - Kon鑑nica : Kon鑑nica, 2019.
18 Godi筺ji plan natje鑑ja/javnih poziva za financiranje programa i projekata organizacija civilnog dru箃va u 2017. godini iz sredstava Prora鑥na Grada Gare筺ice [e-dokument] / Grad Gare筺ica. - Gare筺ica : Grad Gare筺ica, 2016.
19 Godi筺ji plan objave natje鑑ja za financiranje aktivnosti, projekata I/II programa od interesa za op鎒 dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog dru箃va [e-dokument] / Op鎖na Sibinj. - Sibinj : Op鎖na Sibinj, 2018.
20 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja i poziva za financiranje programa i projekata udruga iz Prora鑥na Grada Valpova za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradona鑕lnik. - Valpovo : Grad Valpovo, 2019.
21 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja su/financiranja udruga u 2019. godini iz Prora鑥na Op鎖ne Gunja [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, 2019.
22 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja sufinanciranja projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog dru箃va u 2018. godini iz prora鑥na Op鎖ne Gornja Vrba [e-dokument] / Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Gornja Vrba. - Gornja Vrba : Op鎖na Gornja Vrba, 2017.
23 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja sufinanciranja udruga u 2020. godini iz Prora鑥na Op鎖ne Gunja [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, 2020.
24 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja sufinanciranja udruga u 2021. godini iz Prora鑥na Op鎖ne Gunja [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, 2021.
25 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja sufinanciranja udruga u 2022. godini iz Prora鑥na Op鎖ne Gunja [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, 2022.
26 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata iz prora鑥na Op鎖ne Jal綼bet u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Jal綼bet. - Jal綼bet : Op鎖na Jal綼bet, 2022.
27 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata od interesa za op鎒 dobro koje provode udruge za 2018. godinu [e-dokument] / Op鎖na Mo规eni鑛a Draga. - Mo规eni鑛a Draga : Op鎖na Mo规eni鑛a Draga, 2017.
28 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga iz prora鑥na Grada Krapine za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Krapina, Gradona鑕lnik. - Krapina : Grad Krapina, 2019.
29 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje programa, projekta i aktivnosti od interesa za op鎒 dobro na podru鑚u Op鎖ne Kanfanar u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Kanfanar, Na鑕lnik. - Kanfanar : Op鎖na Kanfanar, 2017- .
30 Godi筺ji plan raspisivanja javnih natje鑑ja za financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog dru箃va iz prora鑥na Op鎖ne Peteranec u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655