Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2006.
2 Convergence Programme of the Republic of Croatia for the period 2014-2017 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014.
3 Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
4 Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
5 Konačni prijedlog Općeg poreznog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
6 Kratka povijest fiskalne doktrine [tisak] / Richard A. Musgrave ; preveli Predrag Bejaković, Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 1998. - (Biblioteka Fiscus). ISBN 953-6047-01-2.
7 Metodologija ovršnog postupka u Poreznoj upravi [tisak] / priredile Veronka Radica, Danijela Rudić, Ana-Mari Zudenigo Steinbauer. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
8 Obveza fiskalizacija [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 185).
9 Obveza fiskalizacije [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 171).
10 Obveza fiskalizacije [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 200).
11 Plan nužnih mjera koje će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila u 2014. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
12 Porezi i naknade za okoliš u... [e-dokument] = Environmental taxes and charges,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
13 Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika - kodeks [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2014.
14 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 121).
15 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 156).
16 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 172).
17 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 186).
18 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 201).
19 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
20 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
21 Prijedlog Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
22 Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
23 Stajalište Odbora za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Odbor za fiskalnu politiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Odbor za fiskalnu politiku, 2013.
24 Upravljanje rizicima kroz horizontalno praćenje [tisak] / pripremili: Zdravko Vukšić...[et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
25 Upravni ugovor sukladno Općem poreznom zakonu [tisak] / priredile Darija Bogović Ćorković, Danijela Rudić . - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
26 Uputa o nadzoru poreza na dodanu vrijednost [tisak] / pripremili: Ilija Josić, Nevenka Morić, Karmen Strahinec. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
27 Vodič kroz upravljanje rizicima izvršenja poreznih obveza za porezne uprave : program Fiscalis, projektna grupa za upravljanje rizicima [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava).
28 Vodič kroz upravljanje rizicima za porezne uprave : program "Fiscalis", projektna skupina za analizu rizika [tisak] / urednica Ksenija Smešnjak Ramov. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISBN 978-953-6047-88-8.
29 Za dobro i zlo : utjecaj poreza na kretanje civilizacije [tisak] / Charles Adams. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Biblioteka Fiscus). ISBN 953-6047-71-3.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655