Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 "Dodir civilizacija" : analiza i zaključci provedenih dubinskih intervjua [e-dokument] / Karlovačka županija. - Zagreb : Karlovačka županija, 2020.
2 A Business portrait of Croatia [tisak] / Ministry of Foreign Affairs, Economic Department. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Economic Department, [1994].
3 A comparison of two econometric models (OLS and SUR) for forecasting Croatian tourism arrivals [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB working papers ; 8).
4 Acta turistica [tisak] / Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2008- . ISSN 0353-4316.
5 Acta turistica nova [tisak] / Visoka poslovna škola Libertas. - Zagreb : Visoka poslovna škola Libertas, 2013- . ISSN 1846-4394.
6 Adoption of the Euro in Croatia: Possible Effects on International Trade and Investments [e-dokument] / Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 26).
7 Adriatic explorer [e-građa] / Croatian National Tourist Board. - Zagreb : Croatian National Tourist Board, 2005.
8 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Nacionalnog parka Kornati [e-dokument] / DVOKUT - ECRO d. o. o.. - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2019.
9 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Parka prirode Telašćica [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Sali : Park prirode Telašćica, 2019.
10 Analitička podloga "Gospodarstvo" : Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2017. godine [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
11 Analiza kretanja u turizmu u razdoblju od I-IX mjeseca 2000. godine / [Ministarstvo turizma ; Hrvatski sabor. Odbor za turizam, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2000. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
12 Analiza sezonalnosti turističkog prometa na području Republike Hrvatske - razdoblje 2007.-2013. [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019.
13 Analiza sezonalnosti turističkog prometa na području Republike Hrvatske - razdoblje 2009.-2015. [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019.
14 Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine : finalna verzija Izvještaja I [e-dokument] / Horwath HTL. - Karlovac : Karlovačka županija, 2018.
15 Analiza stanja i strategija razvoja turizma Karlovačke županije do 2025. godine : finalna verzija Izvještaja II [e-dokument] / Horwath HTL. - Karlovac : Karlovačka županija, 2018.
16 Analiza stanja strategije razvoja urbanog područja Koprivnica 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
17 Analiza turističke 2002. godine [tisak] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2003.
18 Analiza turističke 2004. [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2004.
19 Analiza turističke 2008. godine [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2009.
20 Analiza turističke 2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2010.
21 Analiza turističke godine 2005. [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2005.
22 Analiza turističke godine 2006. [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2006.
23 Analiza turističke godine 2007. [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, 2007.
24 Analiza turističke godine 2010. [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2011.
25 Analiza turističke sezone 2001. godine / [Ministarstvo turizma]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javnošću, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
26 Analiza turističke sezone 2011. [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2011.
27 Auto-turistička karta Slavonije i Baranje [kartografska građa] = Touristische Strassenkarte = Road and tourist map = Carta turistico-stradale / Igor Birin, Slavko Štefanac. - 1 : 300 000. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek : Turistička zajednica Osječko-baranjske županije Bizovac, 1998.
28 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
29 Benchmarking poslovnih subjekata u turizmu - rezultati 2016. [e-dokument] / Glavni ured Hrvatske turističke zajednice. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2017.
30 Bilten [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Osijek : Institut za poljoprivredu i turizam, 2019-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655