Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Dodatni Protokol br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, NN-MU 017/2003).
2 Dodatni Protokol br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, NN-MU 017/2003).
3 Dvostrani trgovinski Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike - (Uredba o objavi Dvostranog trgovinskog ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike, NN-MU 006/2006). NE VAŽI!.
4 Izvješće o pripremnim aktivnostima za sudjelovanje na V. Ministarskoj konferenciji WTO-a u Cancunu, Meksiko [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] Šezdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
5 Izvješće o stanju, organiziranosti i načinu rada i djelovanja Hrvatske gospodarske komore [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1995.
6 Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
7 Odluka br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 001/2003).
8 Odluka broj 1/2002 Privremenog odbora između Republike Hrvatske s jedne strane i Europske zajednice s druge strane o usvajanju njegovih pravila postupka - (Odluka o objavi Odluke broj 1/2002 Privremenog odbora između Republike Hrvatske s jedne strane i Europske zajednice s druge strane o usvajanju njegovih pravila postupka, NN-MU 008/2003).
9 Odluka broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 002/2002).
10 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
11 Odluka o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (NN-MU 001/1998).
12 Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, NN-MU 001/2017).
13 Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice - (Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, NN-MU 015/2001).
14 Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane [e-dokument] - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
15 Privremeni sporazum s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane - (Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, NN-MU 011/2017).
16 Privremeni ugovor o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu - (Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, NN-MU 001/2007).
17 Program aktivnosti za 1996. godinu [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1996.
18 Program rada za 1999. godinu [tisak] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1999.
19 Program rada za razdoblje 2012. - 2016. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za medunarodne odnose. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
20 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992. - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.
21 Protokol o kompenzacijskim poslovima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Trgovinskoga sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana i Protokola o kompenzacijskim poslovima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana, NN-MU 007/1993).
22 Protokol o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora - (Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora, NN-MU 006/2018).
23 Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji - (Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipar, Republike Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji, NN-MU 007/2005).
24 Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji - (Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, NN-MU 010/2008).
25 Provedbeni program Ministarstva turizma i sporta za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo turizma i sporta. - Zagreb : Ministarstvo turizma i sporta, [2020].
26 Provedbeni program Ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2020].
27 Provedbeni program Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2021.
28 Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla - (Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla , NN-MU 016/2011).
29 Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade SSSR o robnom kreditu - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998).
30 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o trgovini i gospodarskoj suradnji, NN-MU 003/1993). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655