Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza pristupa Republike Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizaciji upotrebom računalnog modela opće ravnoteže [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Istraživanja ; 10).
2 Bijela knjiga : dodatak. Javne nabave [tisak] = Public procurement / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
3 General equilibrium analysis of Croatia's accession to the World Trade Organization [tisak + e-dokument] / Jasminka Šohinger, Davor Galinec, Glenn W. Harrison. - Zagreb : Croatian National Bank, 2001. - (CNB working papers ; 6).
4 Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2004. godinu / [Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
5 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
6 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
7 Godišnji plan rada Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017-.
8 Hrvatska gospodarska komora : 1852-1997 [tisak] = Croatian Chamber of Economy / autori tekstova Radimir Buljan, Srećko Goić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1997. - (Posebno izdanje). ISBN 953-6207-10-9.
9 Income and price elasticities of Croatian trade - a panel data approach [tisak + e-dokument] / Vida Bobić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2010. - (CNB working papers ; 25).
10 Informacija o djelatnosti trgovine u Ličko-senjskoj županiji [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac. - Otočac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Otočac, 2006.
11 Izvješće o mišljenjima i stajalištima Vlade Republike Hrvatske povodom interpelacije o radu Vlade Republike Hrvatske od 25. ožujka 2004. godine : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/012] Dvanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-04-01] : prilozi za raspravu).
12 Izvješće o pripremnim aktivnostima za sudjelovanje na V. Ministarskoj konferenciji WTO-a u Cancunu, Meksiko [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] Šezdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
13 Izvješće o provedbi odredbi Zakona o trgovini koje se odnose na zabranu rada nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/002] Druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-01-15] : prilozi za raspravu).
14 Konačan prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/27] Dvadeset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-26] prilozi za raspravu).
15 Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/049] Četrdeset deveta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-12] : prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog Zakona o trgovini : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Tridesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o trgovini [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
19 Kratka informacija o tekstilnoj i odjevnoj industriji Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2009.
20 Nacrt prijedloga Zakona o trgovini [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).
21 Prijedlog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
22 Prijedlog zakona o trgovini [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
23 Republic of Croatia : a strategy for sustainable agricultural development : main report [tisak] / editor Stjepan Tanić. - Zagreb : Ministry of Agriculture and Forestry : Food and Agriculture Organization of the United Nations, [1995]. ISBN 953-96620-0-1.
24 Sažetak o radu HGK - Komore Zagreb u 2010. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, [2011].
25 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju : između europskih zajednica i njihovih članica i Republike Hrvatske : prikaz dijela Sporazuma koji se odnosi na uspostavljanje područja slobodne trgovine [tisak] / obradila Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2001.
26 Strateški plan 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2011].
27 Strateški plan Državnog ureda za trgovinsku politiku za razdoblje 2013.- 2015. [e-dokument] / Državni ured za trgovinsku politiku. - Zagreb : Državni ured za trgovinsku politiku, [2013.].
28 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. - 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
29 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2014. - 2016. godine : izmjene i dopune [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
30 Strateški plan Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2015. - 2017. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655