Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Croatia : a prosperous country and society [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2011. ISBN 978-953-7622-21-3.
2 CroatiaPRO odbor : Nacionalni odbor za pojednostavljivanje pravila i običaja u upravi, trgovini i transportu (SECI i Pakt o stabilnosti) [tisak] / pripremili Marinko Kovačić, Saša Subotić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004. ISBN 953-6207-40-0.
3 Godišnji izvještaj o radu za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2021-.
4 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2013.
5 Godišnji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.
6 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2015.
7 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2016.
8 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2017.
9 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018.
10 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2020.
11 Godišnji plan rada za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2020.
12 Godišnji plan rada za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2021.
13 Godišnji plan rada za 2023. godinu [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2022.
14 Hrvatska : društvo i država blagostanja [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. ISBN 978-953-7622-19-0.
15 Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
16 Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/236] Dvjesto trideset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-15] prilozi za raspravu).
17 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 9 : Transport policy [e-dokument]
18 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 9. : Promet [e-dokument]
19 Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine : strateška studija utjecaja na okoliš : netehnički sažetak [e-dokument] / Ires ekologija d.o.o.. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.
20 Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine : strateška studija utjecaja na okoliš [e-dokument] / Ires ekologija d.o.o.. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.
21 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
22 Prijedlog zakona o željeznici : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/037] Trideset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-27] : prilozi za raspravu).
23 Prijedlog zakona o željeznici [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
24 Program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (1. siječnja - 30. lipnja) : snažna Europa u svijetu punom izazova [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
25 Programme of the Croatian Presidency of the Council of the European Union (1 January - 30 June) : a strong Europe in a world of challenges [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
26 Small-Scale Infrastructure Network" Action Plan - Primorje and Gorski Kotar Plan : EnerMOB - Interregional Electromobility Networks for intERurban low carbon MOBility : output T1.2 : ? [e-dokument] / Interreg Adrion. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2019.
27 Strategic Environmental Impact Study of the Transport Development Strategy of the Republic of Croatia 2017-2030 : non-technical summary [e-dokument] / [IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša]. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2017.
28 Strategic Environmental Impact Study of the Transport Development Strategy of the Republic of Croatia 2017-2030 [e-dokument] / [IRES EKOLOGIJA d.o.o. za zaštitu prirode i okoliša]. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2017.
29 Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1999.
30 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014.-2030.) : izdanje 9: konačni nacrt : dodatak 2: analiza sektora [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - 9. izd. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655