Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 A human resources strategy for researchers : 2013-2015 [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
2 A Human resources strategy for researchers incorporating the Charter and Code : action plan [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2012.].
3 A Human resources Strategy for researchers incorporating the Charter and Code : Self-evaluation of Action plan 2012-2014 [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2016].
4 A Human Resources Strategy for Researchers of University of Split Incorporating The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [e-dokument] / University of Split. - Split : University of Split, 2013.
5 Action plan : summary [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
6 Action plan : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: "A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code" [e-dokument] / Institute for Anthropological Research. - Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2014.
7 Activity plan : revised : September 2013 [e-dokument] / Juraj Dobrila University of Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013.
8 Activity plan [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
9 Akcijski plan : sažetak [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
10 Cjeloživotno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika u ... godini : program Pravosudne akademije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Pravosudna akademija. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, Pravosudna akademija, 2009- .
11 Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009. ISBN 978-953-500-080-8.
12 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Program e-learning u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
13 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
14 Elaborat programa cjeloživotnog obrazovanja - Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2023.
15 Europska povelja za istraživače ; Kodeks o novačenju istraživača [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2011.
16 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa za istraživače" - Akcijski plan [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
17 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa" [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
18 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača : akcijski plan [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2011.
19 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača : Strategija ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa [e-dokument] / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014.
20 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : "Strategija ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa" : interna analiza [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
21 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : prema otvorenom, poželjnom i atraktivnom radnom okruženju za istraživače [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
22 Glasnik Pravosudne akademije [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2011-2011. NE IZLAZI VIŠE!.
23 Godišnji plan Državne škole za javnu upravu za 2014. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2014.
24 Godišnji plan Državne škole za javnu upravu za 2015. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2015.
25 Godišnji plan Državne škole za javnu upravu za 2016. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2016.
26 Godišnji plan Državne škole za javnu upravu za 2017. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2017.
27 Godišnji plan Državne škole za javnu upravu za 2018. godinu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2018.
28 Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
29 Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
30 Godišnji plan rada [2021] [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655