Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Agreement on the exchange of information and cooperation in the area of supervision over the implementation of anti money laundering and terrorist financing law [e-dokument] / Croatian National Bank ; Ministry of Finance of the Republic of Croatia. - Zagreb : Croatian National Bank : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2015.
2 Annual 2011 Anti-money Laundering Office report [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intelligence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
3 Decision on the implementation of measures imposed by resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) and 1904 (2009) of the UN Security Council resolutions regarding sanctions against the members of the Al Qaida organization, Usama bin Laden and the taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2010.
4 Deseto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 Deveto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
6 Dodatni protokol uz Konvenciju Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma, NN-MU 008/2019).
7 Europska konvencija o suzbijanju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Europske konvencije o suzbijanju terorizma, NN-MU 012/2002).
8 Financing of terrorism typology report (cases from international prac[i]tice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial-Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
9 Godi筺je izvje规e o provedbi akcijskog plana za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj za 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
10 Godi筺je izvje规e za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprje鑑vanje pranja novca. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
11 Jedanaesto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
12 Kona鑞i prijedlog zakona o odgovornosti za 箃etu nastalu uslijed teroristi鑛ih akata i javnih demonstracija : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/050] Pedeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-18] : prilozi za raspravu).
13 Kona鑞i prijedlog zakona o odgovornosti za 箃etu nastalu uslijed teroristi鑛ih akata i javnih demonstracija [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
14 Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosno-obavje箃ajnom sustavu Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/161] Sto 筫zdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-25] prilozi za raspravu).
15 Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosno-obavje箃ajnom sustavu Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
16 Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosnoj za箃iti trgova鑛ih brodova i luka otvorenih za me饀narodni promet [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
17 Kona鑞i prijedlog zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
18 Konvencija Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, NN-MU 005/2008).
19 Konvencija Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Kovencije Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma, NN-MU 010/2007).
20 Ljudski resursi u suzbijanju terorizma : znanstveno-stru鑞i skup 7. i 8. rujna 2006. [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. ISBN 978-953-161-202-9.
21 Memorandum o suglasnosti o suradnji u borbi protiv te筴og kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijum鑑renja ljudi, trgovine ljudima, me饀narodnog terorizma i sli鑞ih pitanja od zajedni鑛og interesa izme饀 Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Dr綼vnog odvjetni箃va Republike Hrvatske i Udru緀nja policijskih na鑕lnika, Kraljevskog tu緄teljstva Engleske i Walesa, Ureda za te筴e prijevare, Carinskog i tro筧rinskog ureda Njezinog Veli鑑nstva, Imigracijske slu綽e Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalisti鑛e obavje箃ajne slu綽e Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske - (Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o suradnji u borbi protiv te筴og kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijum鑑renja ljudi, trgovine ljudima, me饀narodnog terorizma i sli鑞ih pitanja od zajedni鑛og interesa izme饀 Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Dr綼vnog odvjetni箃va Republike Hrvatske i Udru緀nja policijskih na鑕lnika, Kraljevskog tu緄teljstva Engleske i Walesa, Ureda za te筴e prijevare, Carinskog i tro筧rinskog ureda Njezinog Veli鑑nstva, Imigracijske slu綽e Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalisti鑛e obavje箃ajne slu綽e Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, NN-MU 011/2002).
22 Me饀narodna konvencija o sprje鑑vanju financiranja terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Me饀narodne konvencije o sprje鑑vanju financiranja terorizma, NN-MU 016/2003).
23 Me饀narodna konvencija o suzbijanju djela nuklearnog terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Me饀narodne konvencije o suzbijanju djela nuklearnog terorizma, NN-MU 004/2007).
24 Me饀narodna konvencija za suzbijanje teroristi鑛h napada eksplozivnim napravama - (Zakon o potvr餴vanju Me饀narodne konvencije za suzbijanje teroristi鑛ih napada eksplozivnim napravama, NN-MU 003/2005).
25 Nacionalna sigurnost i terorizam : skripta [tisak] / Bo緊 Vukasovi. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Oru綼ne snage RH, Hrvatsko vojno u鑙li箃e "Petar Zrinski", 2009. ISBN 978-953-193-055-0.
26 Nuklearni terorizam [tisak] / Alenko Vr饀ka ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2011. ISBN 978-953-161-253-1.
27 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vije鎍 ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u borbi protiv prekograni鑞og kriminala : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/27] Dvadeset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-26] prilozi za raspravu).
28 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
29 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
30 Op鎒 smjernice za provo餰nje Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655