Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Croatian marine industry 2012 [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2012.
2 Croatian marine industry 2013 [tisak + e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2013.
3 Croatian marine industry [e-građa] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2007.
4 Croatian marine industry [e-građa] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2008.
5 Croatian marine industry [e-građa] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
6 Croatian marine industry [e-građa] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2009.
7 Croatian marine industry [e-građa] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2010.
8 Croatian marine industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2010.
9 Croatian marine industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2009.
10 Croatian marine industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2008.
11 Croatian marine industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
12 Croatian marine industry [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2007.
13 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
14 Konvencija 27 : Konvencija o označavanju težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima - (NN-MU 011/2002).
15 Konvencija br. 27 o naznačivanju težine na velikim koletima koja se prenose brodom - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
16 Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
17 Međunarodna konvencija za ujednačavanje nekih pravila o teretnici, potpisana u Bruxellesu, 25. kolovoza 1924 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
18 Protokol iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966 - (Uredba o pristupanju Protokolu iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966, NN-MU 013/1999).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655