Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Bilten [e-dokument] / Županijski sud u Bjelovaru. - Bjelovar : Županijski sud u Bjelovaru, 2015- .
2 Bilten [tisak] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud Republike Hrvatske, 1991-1995 . NE IZLAZI VIŠE!.
3 Bilten sudske prakse [e-dokument] / Općinski sud u Zadru. - Zadar : Općinski sud u Zadru, 2015- .
4 Croatian arbitration yearbook [tisak] / Croatian Chamber of Commerce, Permanent Arbitration Court. - Zagreb : Croatian Chamber of Commerce, Permanent Arbitration Court, 1994- . ISSN 1330-6219.
5 Duljina i razlozi za pritvor (ZKP/97) / Istražni zatvor (ZKP/08) u praksi Europskog suda za ljudska prava (na temelju sudske prakse u predmetima protiv Republike Hrvatske) [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014.
6 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2005. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2006.
7 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2007. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2008.
8 Izbor odluka 2006. [tisak + e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2007.
9 Izbor odluka : 2003. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2004.
10 Izbor odluka : 2004. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, (2005).
11 Izbor odluka [tisak] / Upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Upravni sud Republike Hrvatske, 1994-2011. ISSN 1333-7068. NE IZLAZI VIŠE!.
12 Izbor odluka [tisak] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2011- . ISSN 1333-7068.
13 Izbor odluka [tisak] / Vrhovni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 1993- . ISSN 1330-5999.
14 Izbor odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ... = Selection of Decision of the Constitutional Court of the Republic of Croatia [tisak] / Ustavni sud RH. - Zagreb : Ustavni sud, 2010- . ISSN 1847-8646.
15 Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Visoki trgovački sud. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2006- .
16 Javni bilježnik [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2007- . ISSN 1331-5978.
17 Načelo ne bis in idem u praksi Europskog suda za ljudska prava [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2022.
18 Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2017 : zbornik radova : Opatija,11. - 12. svibnja 2017. [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2017.
19 Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2019 : zbornik radova : Opatija, 6. - 7. svibnja 2019 [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2019.
20 Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2020 : zbornik radova [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2020.
21 Novine u kaznenom zakonodavstvu - 2021 : zbornik radova, Opatija, 20. - 21. svibnja 2021. [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2021.
22 Obrasci ustavnih tužbi s uputama za ispunjavanje [e-dokument] / Ustavni sud RH. - Zagreb : Ustavni sud, 2004.
23 Odabir sudskih građanskih odluka : sentence sa nomenklaturom prava [e-dokument] / pripremili: Gordana Filipović, Lana Maleković. - Zagreb : Županijski sud u Zagrebu, [2015].
24 Odvjetnik : glasilo/časopis Hrvatske odvjetničke komore [tisak + e-dokument] / Hrvatska odvjetnička komora. - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, 2009- . ISSN 0029-8530.
25 Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Institut za javne financije, 1992- . ISSN 1330-0903 ; 1333-073X.
26 Praxis iuridica mercatoria : zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova [tisak] / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 1994-1995. ISSN 1330-2914. NE IZLAZI VIŠE!.
27 Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava : informacije o najnovijim presudama i odlukama Europskog suda za ljudska prava ... [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014- .
28 Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava [tisak] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2005- . ISSN 1845-7932.
29 Pregled sudske prakse zemljišnoknjižnog prava [tisak] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Novi informator, 2005-2006. ISBN 953-7327-01-9(I.sv.) ; 953-7327-07-8(II.sv.) ; 953-7327-14-0(III.sv.).
30 Statistički pregled za 2003. godinu / [Ministarstvo pravosuđa]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655