Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Brodsko-posavska županija nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2014.
2 Combining the Public-Private Partnership model with EU funds : version 1 [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2013. - (Manuals for preparation and implementation of the Public Private Partnership Program ; Manual 11).
3 European funds for Croatian projects : a handbook on financial cooperation and European Union supported programmes in Croatia [tisak + e-dokument] / Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds. - Zagreb : Central State Administrative Office for the Development Strategy and Coordination of the European Union Funds, 2009. ISBN 978-953-7443-09-2.
4 Europski fondovi za hrvatske projekte : priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire Europska unija [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2009. ISBN 978-953-7443-08-5.
5 Evaluacijska strategija za europske strukturne instrumente [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
6 Evaluation strategy for European structural instruments [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2012.
7 Hrvatske vode and the European Union : pre-accession, structural and cohesion funds [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2012.
8 Hrvatske vode and the European Union [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
9 Hrvatske vode i Europska unija : pretpristupni, strukturni i kohezijski fondovi [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2012.
10 Hrvatske vode i Europska unija [e-dokument] / Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU. - Zagreb : Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, 2015.
11 Hrvatske vode: pravila i procedure za EU sufinancirane projekte [e-dokument] / Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU. - Zagreb : Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, 2016.
12 Informacija o gospodarstvu Grada Virovitice za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj. - Virovitica : Grad Virovitica, 2014.
13 Informacija o projektu UP.03.2.1.01.0019 "Učimo zajedno 2" : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
14 Information and Visibility of Projects Financed from Structural Funds and the Cohesion Fund 2007 - 2013 : Guidelines for Fund Beneficiaries [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
15 Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. - 2013. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
16 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova EU za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017- .
17 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2014.
18 Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga : priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2011.
19 Kako pristupiti fondovima Europske unije : vodič 2014.-2020. [e-dokument] / Autori: Damir Perinčić ; Lana Perinčić. - Opatija : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2013.
20 Kombiniranje modela javno-privatnog partnerstva s fondovima Europske unije : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2013. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 11).
21 Komunikacija i vidljivost : priručnik za vanjske aktivnosti EU [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2008. ISBN 978-953-7443-06-1.
22 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
23 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
24 Konkurentnost i kohezija : 2014.-2020. : operativni program ; Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava : u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, [2014].
25 Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
26 Najuspješniji lokalni EU projekti u Hrvatskoj 2010. - 2012. : ususret EU fondovima [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
27 Novosti [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2019-.
28 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za planiranje i praćenje pripreme projekata za strukturne fondove i Kohezijski fond : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/62] Šezdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-17] prilozi za raspravu).
29 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/214] Dvjesto četrnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-07] prilozi za raspravu).
30 Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/11] Jedanaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-19] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655