Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 2005 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2005.
2 2006 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2006.
3 2007 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2007.
4 2008 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
5 2009 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2010.
6 2013 : Economic Programme of Croatia [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
7 Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
8 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 21 : Regional policy and coordination of structural instruments [e-dokument]
9 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 21. : Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata [e-dokument]
10 Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. - (HNB Pregledi ; 25). ISSN 1334-0085.
11 Operational Programme for fisheries of the Republic of Croatia for the programming period 2007 - 2013 [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
12 Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. : sažetak [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
13 Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
14 Operativni program za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2015.
15 Pre-accession economic program (PEP) : 2005-2007 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
16 Pre-accession economic programme 2010 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2011.
17 Pred-pristupni ekonomski program 2005.-2007. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
18 Pretpristupni ekonomski program 2006.-2008. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005.
19 Pretpristupni ekonomski program 2007.-2009. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006.
20 Pretpristupni ekonomski program 2008.-2010. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007.
21 Pretpristupni ekonomski program 2009.-2011. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
22 Pretpristupni ekonomski program 2010.-2012. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
23 Pretpristupni ekonomski program 2011.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
24 Short-term forecasting of GDP under structural changes [e-dokument] / Rafael Ravnik. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014. - (CNB working papers ; 40).
25 Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi programski zajam za prilagodbu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi programski zajam za prilagodbu, NN-MU 007/2007).
26 Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za programski zajam za prilagodbu, NN-MU 012/2005).
27 Ugovor o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 017/1997).
28 Ugovor o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 002/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655