Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, 2016. ISBN 978-953-59277-1-6.
2 [Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) : pročišćeni tekst : [2014]] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
3 [Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske liječničke komore : pročišćeni tekst] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
4 [Pravilnik o provođenju izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake : (pročišćeni tekst)] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
5 Aktivnosti : svibanj- prosinac 2020. [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2020.
6 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 11.-12. : 18. lipnja 2010. - 22. srpnja 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
7 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 12.-13. : 22. srpnja 2010. - 16. rujna 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
8 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 13.-14. : 16. rujna 2010. - 21. listopada 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
9 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 15.-16. : 17. studenog 2010. god. - 21. prosinca 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
10 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 18.-19. : 23. veljače - 23. ožujka 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
11 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 19.-20. : 23. ožujka 2010. - 20. travnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
12 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 20.-21. : 27. svibnja - 21. lipnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
13 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 21.-22. : 29. lipnja - 20. srpnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
14 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 24.-25. :16. rujna - 14. listopada 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
15 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 25.-26. :14. listopada - 16. studenog 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
16 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 26.-27. sjednice :16. studenog - 21. prosinca 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
17 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 27.-28. sjednice : 21. prosinca 2011. god. - 26. siječnja 2012. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2012.
18 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. [e-dokument] / Hrvatska komora primalja. - Zagreb : Hrvatska komora primalja, [2014].
19 Bilanca neprofitne organizacije : stanje na dan 31. 12. 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, [2015].
20 Bilten Hrvatske ljekarničke komore [tisak + e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2007- . ISSN 1846-1794.
21 Bolesnikova sigurnost: poboljšanje bolesnikove sigurnosti u Europi sigurnom uporabom lijekova : [brošura] [e-dokument] / urednik hrvatskoga izdanja: Vladimir Grdinić. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2009. ISBN 978-953-95269-3-9.
22 Cjenik usluga Hrvatske komore medicinskih sestara vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2013.
23 Cjenik usluga Hrvatske komore zdravstvenih radnika vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2013.
24 Cjenik zdravstvenih usluga [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2013.
25 Dental design : glasilo Strukovnog razreda dentalnih tehničara Hrvatske komore dentalne medicine [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2012- .
26 Disciplinary proceeding rules [e-dokument] / Croatian Medical Chamber. - Zagreb : Croatian Medical Chamber, 2010.
27 Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u Republici Hrvatskoj : (Oral Health Survey - OHS) [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2015.
28 Etički kodeks Hrvatske komore psihoterapeuta [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora psihoterapeuta, 2021.
29 Etički kodeks Hrvatske komore psihoterapeuta [e-dokument] / Hrvatska komora psihoterapeuta. - Zagreb : Hrvatska komora psihoterapeuta, 2019.
30 Etički kodeks poreznih savjetnika [e-dokument] / Hrvatska komora poreznih savjetnika. - Zagreb : Hrvatska komora poreznih savjetnika, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655