Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 >>

1 A statistical portrait of Croatia in the European Union [e-dokument] / Central Bureau of Statistics. - Zagreb : Central Bureau of Statistics, 2013. ISBN 978-953-273-051-7.
2 Analiza sezonalnosti turističkog prometa na području Republike Hrvatske - razdoblje 2007.-2013. [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019.
3 Analiza sezonalnosti turističkog prometa na području Republike Hrvatske - razdoblje 2009.-2015. [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2019.
4 Broj i zastupljenost (u postocima) poljoprivrednih gospodarstava u Upisniku poljoprivrednika prema tipologiji na dan 22.09.2015. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
5 Broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava prema spolu i godinama nositelja (po razredima) na dan 22.09.2015. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
6 Broj PG prema veličini vinograda i ukupna površina pod vinogradima prema sjedištu PG-a na dan 22.09.2015. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
7 COVID i kriminalitet u 2020. : komentar pokazatelja sigurnosti u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.
8 Croatia : Small-Area Estimation of Consumption-Based Poverty (Poverty Maps) [e-dokument] / World Bank. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
9 Englesko-hrvatski rječnik statistike okoliša : za internu upotrebu [tisak] / prevela i priredila Vesna Koletić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1999.
10 Glavni (statističk)i poslovni procesi: upute za ispunjavanje predloška [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2020].
11 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za .... godinu [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2021-.
12 Hrvatska : ocjena siromaštva za mala područja temeljem potrošnje (Karte siromaštva) [e-dokument] / Svjetska banka. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
13 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 18. "Statistika" [e-dokument]
14 Imenik naselja Republike Hrvatske : abecedni popis naselja : stanje 31. prosinca 1995. [tisak] / priredio Mijo Mašić ; urednik Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996.
15 Imenik naselja Republike Hrvatske : abecedni popis naselja : stanje 31. prosinca 2001. [tisak] / priredili Mijo Mašić, Ruža Markešić, Juraj Kusanović. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002.
16 Imenik naselja Republike Hrvatske : sistematski popis naselja po županijama i gradovima/općinama : stanje 31. prosinca 2001. [tisak] / priredili Mijo Mašić, Ruža Markešić, Juraj Kusanović. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002.
17 Imenik naselja Republike Hrvatske : sistematski popis naselja po županijama i općinama : stanje 31. prosinca 1995. [tisak] / priredio Mijo Mašić ; urednik Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996.
18 Informacija o problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
19 Informacije i dokumentacija - Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2003; EN ISO 2789:2003) [tisak] = Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:2003; EN ISO 2789:2003) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ISO ; 2789).
20 Informacije i dokumentacija - Međunarodne knjižnične statistike (ISO 2789:1991) [tisak] = Information and documentation - International library statistics (ISO 2789:1991) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2789).
21 Informacije o problematici statističke podjele Republike Hrvatske : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
22 Inozemne podružnice u Republici Hrvatskoj (IFATS) u ... [e-dokument] = Foreign affiliates in Republic of Croatia (IFATS), ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
23 INTRASTAT basics... [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Croatian Bureau of Statistics, 2021- .
24 INTRASTAT guide... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2017]- .
25 Intrastat obrazac : struktura polja i kontrole : verzija 1.4 [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
26 INTRASTAT osnove ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021- .
27 INTRASTAT quick guide... : short information on Intrastat reporting in Croatia [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Croatian Bureau of Statistics, 2021- .
28 INTRASTAT ukratko ... : sažete informacije o Intrastat izvještavanju u RH [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021- .
29 INTRASTAT upute ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2019.
30 Investicije u zaštitu okoliša u... [e-dokument] = Investments in environmental protection,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655