Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Action plan for the removal of obstacles to the exercise of particular rights in the area of integration of foreigners 2013 - 2015 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2013.
2 Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
3 An analysis of housing finance models in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 12).
4 An analysis of the operation of building societies in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 6).
5 Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 18). ISSN 1332-2168.
6 Analiza poslovanja stambenih štedionica: rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Pregledi ; 23).
7 Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
8 Bilten [e-dokument] / Nacionalni odbor za Habitat. - Zagreb : Nacionalni odbor za Habitat, 2003-2003 . NE IZLAZI VIŠE!.
9 Cijene prodanih stanova [tisak] / priredile Nevenka Pribić... [et al.] ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1995. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 5). ISBN 953-96284-6-6.
10 Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj [e-dokument] / Davor Kunovac, Karlo Kotarac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Pregledi ; 41). ISSN 1334-0085.
11 Godišnji plan kontrola stambenih jedinica kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje za ... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2021-.
12 Godišnji plan sanacije i obnova stanova i kuća u državnom vlasništvu, obnove višestambenih zgrada i uklanjanja objekata za ... godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2021-.
13 Godišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te bivših nositelja stanarskog prava za 2014. godinu [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
14 Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
15 Goranske kuće : standardima prema budućnosti : pilot projekt [tisak] / Vidoje Vujić, Marko Franković. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2005. ISBN 953-7221-06-7.
16 Housing (summary) [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
17 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2004.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2004.
18 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2006.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2006.
19 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2007.
20 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2009.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2009.
21 Hrvatsko graditeljstvo = Croatian construction industry : (2010.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, 2010.
22 Indeksi cijena stambenih objekata za ... [e-dokument] = House prices indices,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
23 Informacija o provedbi akcijskih planova za provedbu nacionalnih strategijskih dokumenata za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije ; Prijedlog akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2013.
24 Informacija o provedbi akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. na području Osječko-baranjske županije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2011.
25 Informacija o provedbi Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. na području Osječko-baranjske županije ; Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2012.
26 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku, Služba statistike stanovništva. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2020- .
27 Izvješće o izvršenim poslovima Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za razdoblje ... do ... godine [e-dokument] / Grad Buje. - Buje : Grad Buje, 2018- .
28 Izvješće o prodanim državnim stanovima / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996-1998 . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.). NE.
29 Izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ... godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013- .
30 Komunalna infrastruktura [tisak] / priredila Snježana Simić ; urednica Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 12). ISBN 953-96602-2-X.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655