Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 11).
2 Konačni prijedlog zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/127] Sto dvadeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-08] prilozi za raspravu).
3 Najčešće postavljana pitanja u realizaciji društveno poticane stanogradnje [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2009].
4 Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/248] Dvjesto četrdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-19] prilozi za raspravu).
5 Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje, NN-MU 007/2001).
6 Okvirni ugovor o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, NN-MU 006/2004).
7 Prijedlog zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/082] Osamdeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-05-20] prilozi za raspravu).
8 Prijedlog zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika zgrade [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
9 Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. [e-dokument] / [Zastupnik Slavko Linić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/09] Deveta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-03-11] : prilozi za raspravu).
10 Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 20).
11 Program demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Vrlike [e-dokument] / Grad Vrlika. - Vrlika : Grad Vrlika, 2021.
12 Provedbeni program kreditiranja materijala za izgradnju stambenih prostora fizičkih osoba : [Program C] [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2015].
13 Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RPSZ) u Hrvatskoj [e-dokument] / vodeća institucija i jedinica za provedbu projekta: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2016.
14 Report on return of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia from 2000.-2003. : repossession of property, housing, reconstruction [e-dokument] / Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction. - Zagreb : Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction, 2003.
15 Strateški plan za razdoblje 2018.-2020. [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2018.
16 Strateški plan za razdoblje 2019.-2021. [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2018.
17 Strateški plan za razdoblje 2020.-2022. [e-dokument] / Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2020.
18 The nonlinear house price adjustment process in development and transition countries [e-dokument] / Petra Posedel and Maruška Vizek. - Zagreb : Institute of Economics, 2010. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 1001).
19 Use of the hedonic method to calculate an index of real estate prices in Croatia [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB working papers ; 19).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655