Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

1 Action plan for the removal of obstacles to the exercise of particular rights in the area of integration of foreigners 2013 - 2015 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2013.
2 Adresar centara za socijalni rad [tisak] / Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Republički fond socijalne zaštite, 1997.
3 Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
4 Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
5 Analiza stanja socijalne skrbi na području Brodsko-posavske županije u 2011. [e-dokument] / Upravni odjel zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2012.
6 Analiza stanja strategije razvoja urbanog područja Koprivnica 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
7 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
8 Djeca svjedoci rata 10 godina kasnije [e-dokument] / Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
9 Ernestinovo 2020 : strategija razvoja Općine Ernestinovo 2015. - 2020. [e-dokument] / [Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje]. - Ernestinovo : Općina Ernestinovo, 2017.
10 Ernestinovo 2021 : strategija razvoja Općine Ernestinovo 2017.-2021. [e-dokument] / Modra nit d.o.o.. - Ernestinovo : Općina Ernestinovo, 2017.
11 Evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma u RH [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2015.
12 Fenomenologija poremećaja u ponašanju djece i mladeži u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1999. do 2000. godine / Radna skupina za praćenje poremećaja u ponašanju djece i mladeži. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
13 Godišnje izvješće 2003 : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2004.
14 Godišnje izvješće o primjenjenim pravima socijalne skrbi, pravnoj zaštiti djece, mladeži, braka, obitelji i osoba lišenih poslovne sposobnosti, te zaštiti tjelesno ili mentalno oštećenih osoba u Republici Hrvatskoj u 2001. godini [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2000-2001 .
15 Godišnje izvješće o zaposlenicima u ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj u 2001. godini [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Uprava socijalne skrbi, 2002.
16 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2014.
17 Godišnji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
18 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
19 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2018.
20 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2019.
21 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2019.
22 Gospodarsko-socijalni izazovi u tranzicijskim zemljama [tisak] / uredio Stjepan Baloban. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, 2001. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 11). ISBN 953-6666-13-8.
23 Grad Rijeka - psihosocijalna zaštita [tisak] / urednica Kristina Dankić. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2007.
24 Hrvatski registar osoba s invaliditetom : uloga primarne zdravstvene zaštite [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2004.
25 Informacija o položaju organizacija civilnog društva iz područja socijalne skrbi i zdravstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji [e-dokument] / Splitsko-dalmatinska županija, Župan. - Split : Splitsko-dalmatinska županija, 2012.
26 Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini ; Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
27 Informacija o stanju na planu borbe protiv ovisnosti u gradu Puli, u 2006. godini [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo. - Pula : Grad Pula, 2006.
28 Informacija o stanju socijalne skrbi i pomoći socijalno ugroženim građanima Brodsko-posavske županije u 2011. [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2010.
29 Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2020.
30 Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655