Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 50 + in Rijeka : healthy ageing profile [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
2 50 + u Rijeci : stari li se zdravo u Rijeci [tisak + e-dokument] / Kristina Dankić... [et al.]. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006.
3 80 godina mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj : 1922.-2002. [tisak] / glavni urednik Mihovil Rismondo. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2002. ISBN 953-99058-0-X.
4 90 godina Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
5 Adresar centara za socijalni rad [tisak] / Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Republički fond socijalne zaštite, 1997.
6 Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, 2019- .
7 Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. - 2025. [e-dokument] = Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
8 Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a : mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu o stanju prava djeteta u Hrvatskoj i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2014.
9 Employment policies and welfare reform : proceedings [tisak] / edited by Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Sven-Âge Dahl. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar, 2002. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 16). ISBN 953-6666-23-5.
10 Grad Rijeka - psihosocijalna zaštita [tisak] / urednica Kristina Dankić. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2007.
11 Gradski program za mlade 2015. - 2020. [e-dokument] / Grad Čakovec. - Čakovec : Grad Čakovec, 2016.
12 Hrvatska u EU - Vodič kroz prava : sloboda kretanja radnika i sustav socijalne sigurnosti [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
13 Hrvatski registar osoba s invaliditetom : uloga primarne zdravstvene zaštite [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2004.
14 Implementation report on the jim follow-up process on social inclusion of the Republic of Croatia, between the Government of Croatia and the European commission for the period March 2007 -June 2008 [e-dokument] / Ministry of Health and Social Welfare. - Zagreb : Ministry of Health and Social Welfare, 2008.
15 Informacija o sustavima za reviziju invalidnosti u nadležnim ministarstvima i drugim tijelima / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
16 Informativna brošura za Hrvate izvan domovine [tisak + e-dokument] / glavna urednica Mirjana Bohanec Vidović. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. ISBN 978-953-7010-79-9.
17 Inicijalno izvješće o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2005].
18 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Modul o naknadama socijalne zaštite u neto iznosu - ograniceni pristup) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku, Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017- .
19 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku, Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- .
20 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Središnji sustav i Modul o korisnicima mirovina) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016-.
21 Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... godinu [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018- .
22 Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, [2016]- .
23 Izvješće o provedbi mjera Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017- .
24 Izvješće o provedbi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine, tijekom 2003. i 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
25 Izvješće o provedbi zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM) u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013.
26 Izvješće o provedbi zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM) u 2011. godini [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2012.
27 Izvješće o provedbi zajedničkog Memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za razdoblje od siječnja 2008. do ožuka 2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2009.
28 Izvješće o provedbi zajedničkog Memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za razdoblje od ožujka 2007. do lipnja 2008. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2008.
29 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
30 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655