Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladi u izgradnji Europe : deklaracija [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
2 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o položaju mladih ljudi u područjima sukoba [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
3 6. Konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o prioritetima mladežnog sektora Vijeća Europe za razdoblje 2003.- 2005 [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
4 Analitička podloga "Društvo" : Plan razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2017. godine [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2021.
5 Croatia monthly : newsletter of the Croatian Embassy to the USA [e-dokument] / Embassy of the Republic of Croatia to the USA. - Washington, D.C. : Embassy of the Republic of Croatia, 2010- .
6 Croatia news [tisak + e-dokument] / Embassy of the Republic of Croatia to the USA. - Washington, D.C. : Embassy of the Republic of Croatia, 2001- .
7 Croatia today : newsletter of the Croatian Embassy [tisak + e-dokument] / Embassy of the Republic of Croatia to the USA. - Washington, D.C. : Embassy of the Republic of Croatia, 2004- .
8 Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta [tisak + e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 1999-2011 . ISSN 1332-3210. NE IZLAZI VIŠE!.
9 Djeca u Republici Hrvatskoj [tisak] = Children in the Republic of Croatia / Dubravka Maleš ...(at al.). - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-b-9.
10 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za .... godinu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021- .
11 Godišnji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
12 Godišnji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
13 Godišnji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2023. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2022.
14 Godišnji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2014.
15 Godišnji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2015.
16 Grad Rijeka - za život bez ovisnosti [tisak + e-dokument] / Romana Jerković. - Rijeka : Grad Rijeka, Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke, 2007.
17 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 19. "Socijalna politika i zapošljavanje" [e-dokument]
18 Hrvatski registar osoba s invaliditetom : uloga primarne zdravstvene zaštite [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2004.
19 Implementation report on the jim follow-up process on social inclusion of the Republic of Croatia, between the Government of Croatia and the European commission for the period March 2007 -June 2008 [e-dokument] / Ministry of Health and Social Welfare. - Zagreb : Ministry of Health and Social Welfare, 2008.
20 Informacija o stanju socijalne skrbi na na području Grada Valpova u .... godini [e-dokument] / Grad Valpovo, Gradsko vijeće. - Valpovo : Grad Valpovo, 2021-.
21 Izvještaj o provedbi načina ostvarenja Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2014.
22 Izvješće o gospodarskom i socijalnom stanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
23 Izvješće o ostvarivanju socijalne politike Vlade u 1997. godini / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
24 Izvješće o provedbi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine, tijekom 2003. i 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
25 Izvješće o provedbi zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM) u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013.
26 Izvješće o provedbi zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM) u 2011. godini [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2012.
27 Izvješće o provedbi zajedničkog Memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za razdoblje od ožujka 2007. do lipnja 2008. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2008.
28 Izvješće o provedbi zajedničkog Memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za razdoblje od siječnja 2008. do ožuka 2009. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2009.
29 Izvješće o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2002. godine [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži ; Povjerenstvo za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu).
30 Izvješće o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih za 2002. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/028] Dvadeset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-06] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655