Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Administrativni aranžman o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
2 Administrativni sporazum br. 1, 2, 3 koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine zaključen između FNRJ i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
3 Administrativni sporazum o načinu primene Konvencije o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
4 Administrativni sporazum o načinu primjene na rudarske radnike Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između SFRJ i Francuske 5. siječnja 1950., izmijenjene i dopunjene novelom od 8. veljače 1966. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
5 Administrativni sporazum o načinu primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
6 Administrativni sporazum o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, NN-MU 011/2003).
7 Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
8 Administrativni sporazum o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije i Sporazuma kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti, NN-MU 013/2002).
9 Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
10 Administrativni sporazum o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 005/1998).
11 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju - (Uredba o objavljivanju Administrativnog Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1999).
12 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1998).
13 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike, NN-MU 011/2002).
14 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine - (Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine, NN-MU 016/1998).
15 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, NN-MU 009/2007).
16 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 002/2002).
17 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, NN-MU 008/2003).
18 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, NN-MU 004/2014).
19 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske, NN-MU 007/2006).
20 Analiza stvarnog broja redovitih i izvanrednih studenata u Republici Hrvatskoj, s planom skrbi o studentima, koji donošenjem Zakona o doplatku za djecu gube pravo na financijsku potporu, i rješenjima za poticanje stipendiranja studenata / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
21 Application of microsimulation models in the analysis of taxes and social benefits in Croatia ; project results [e-dokument] / Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Martina Pezer ; Institute of Public Finance. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
22 Hrvatska u EU - Vodič kroz prava : sloboda kretanja radnika i sustav socijalne sigurnosti [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
23 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Modul o naknadama socijalne zaštite u neto iznosu - ograničeni pristup) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2019-.
24 Konvencija 48 - Konvencija o utemeljenju međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti - (NN-MU 011/2003).
25 Konvencija br. 102 o minimalrioj visini socijalnog osiguranja - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
26 Konvencija br. 48 o uspostavljanju međunarodnog uređenja očuvanja prava za slučajeve iznemoglosti, starosti i smrti - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 006/1995). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
27 Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju s protokolom - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998). NE VAŽI!.
28 Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NRM o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997). NE VAŽI!.
29 Konvencija o socijalnom osiguranju (između FNRJ i Velike Britanije) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
30 Konvencija o socijalnom osiguranju (između Jugoslavije i Norveške) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655