Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Across the borders : social economy in Europe [e-dokument] / authors: Dražen Šimleša ; Jelena Puđak ; Filip Majetić ; Anita Bušljeta Tonković. - Zagreb : Institute for Social Science Ivo Pilar, 2015. - (Elaborati).
2 Croatia social and economic recovery project : volume 1, Community investments (component 1) : operational manual [e-dokument] / Ministry of Regional Development and Forest and Water Management. - Zagreb : Ministry of Regional Development and Forest and Water Management, 2008.
3 Evaluacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2011. - 2014. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega, 2014.
4 Konačni prijedlog zakona o uvođenju europske zadruge - Societas Cooperativa Europae (SCE) / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
5 Mapiranje novih obzora : izvještaj o stanju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015 [e-dokument] / autori: Dražen Šimleša ; Jelena Puđak ; Filip Majetić ; Anita Bušljeta Tonković. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. - (Elaborati).
6 Mapping new horizons : report on the state of social entrepreneurship in Croatia 2015 [e-dokument] / authors: Dražen Šimleša ; Jelena Puđak ; Filip Majetić ; Anita Bušljeta Tonković. - Zagreb : Institute for Social Science Ivo Pilar, 2015. - (Elaborati).
7 Nacrt prijedloga zakona o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE), s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/19] Devetnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-08] prilozi za raspravu).
8 Preko granica : društvena ekonomija u Europi [e-dokument] / autori: Dražen Šimleša ; Jelena Puđak ; Filip Majetić ; Anita Bušljeta Tonković. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. - (Elaborati).
9 Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka Republike Hrvatske : svezak 1, Ulaganja u zajednicu (komponenta 1) : operativni priručnik [e-dokument] / Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2008.
10 Welfare policy and social transfers in Croatia [e-dokument] / Predrag Bejaković i Alastair McAuley. - Zagreb : Institute of Public Finance, 1999. - (Occasional paper ; no. 08).
11 Zadrugarstvo i socijalna ekonomija u Hrvatskoj [e-dokument] / nositelji projekta: Zdenko Babić. - Zagreb : Hrvatski savez zadruga, 2011. - (Biblioteka - Priručnici).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655