Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 173).
2 Oporezivanje djelatnosti slobodnih zanimanja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 196).
3 Oporezivanje dohotka umjetnika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
4 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2011. do 2015. godine [tisak] / priredile Zlatana Kvesić i Gordana Marić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
5 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2010. do 2014. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-53-2.
6 Statističko izvješće o obradi godišnjih prijava poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja od 2009. do 2013. godine [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. ISBN 978-953-7613-53-2.
7 Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u... [e-dokument] = Persons in employment in crafts and trades and free lances... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2014- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655