Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Dodatni Protokol br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 13 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, NN-MU 017/2003).
2 Dodatni Protokol br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola br. 14 Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, NN-MU 017/2003).
3 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 1. "Sloboda kretanja roba" [e-dokument]
4 Izvješće o provedbi Akcijskog plana za usklađivanje s člancima 34.-36. ugovora o funkcioniranju EU : Poglavlje 1. - Sloboda kretanja roba za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- .
5 Izvješće o provedbi Strategije za primjenu pravne stečevine u području slobode kretanja roba za razdoblje ... [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- .
6 Konačni prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/053] Pedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-30] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
8 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 1 : Free movements of goods [e-dokument]
9 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 1. : Sloboda kretanja roba [e-dokument]
10 Odluka br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke br. 6 Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 001/2003).
11 Odluka broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavi Odluke broj 5. Zajedničkog odbora iz Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izmjeni Protokola 3. Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 002/2002).
12 Odluka o provedbi Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (NN-MU 001/1998).
13 Pravila podrijetla robe i Protokol 7A Ugovora o pristupanju RH Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini s komentarom [tisak] / Zorica Kučić-Vitaljić, Biserka Pauković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-32-2.
14 Prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/038] Trideset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-09-09] : prilozi za raspravu).
15 Prijedlog zakona o eksplozivnim tvarima [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o predmetima opće uporabe [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o predmetima opće uporabe s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/173] Sto sedamdest treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-29] prilozi za raspravu).
18 Privremeni ugovor o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu - (Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, NN-MU 001/2007).
19 Sloboda kretanja roba [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije : o čemu se pregovara?).
20 Time to invest in Croatia : investment guide [e-dokument] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2010].
21 Time to invest in Croatia : investment guide [e-dokument] / Trade and Investment Promotion Agency. - 2. edit. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, 2008.
22 Time to invest in Croatia : investment guide [tisak] / Croatian Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Croatian Trade and Investment Promotion Agency, 2006.
23 Ugovor između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini - (Uredba o objavi Ugovora između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Moldove, Crne Gore, Republike Srbije i Privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu u ime Kosova u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o povlasticama i imunitetima Tajništva Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini , NN-MU 001/2009).
24 Ugovor o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmjeni i dopuni i pristupanju Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, NN-MU 006/2007). NE VAŽI!.
25 Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, NN-MU 004/2003).
26 Ugovor o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Makedonije Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini, NN-MU 007/2006).
27 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 009/2001). NE VAŽI!.
28 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i država EFTA-e, NN-MU 012/2001). NE VAŽI!.
29 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, NN-MU 005/2003). NE VAŽI!.
30 Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve, NN-MU 003/2003). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655