Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Estimating credit migration matrices with aggregate data - Bayesian approach [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2011. - (CNB working papers ; 30).
2 Godišnje izvješće za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga / [Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
3 Godišnje izvješće za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
6 Kvartalni bilten [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2008- .
7 Mjesečni izvještaj ... = Monthly report ... [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga = Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006- .
8 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 4. : Sloboda kretanja kapitala [e-dokument]
9 Prijedlog zakona o deviznom poslovanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/121] Sto dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-16] prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o investicijskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
12 Sloboda kretanja kapitala [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije : o čemu se pregovara?).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655