Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Adresar centara za socijalni rad [tisak] / Republički fond socijalne zaštite. - Zagreb : Republički fond socijalne zaštite, 1997.
2 Adresari domova za djecu... : stanje 18. travnja 2006. [tisak] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006.
3 Akcijski plan provedbe Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Omiša za razdoblje 2017.-2020.g. u okviru akcije "Grad Omiš - prijatelj djece" za 2018. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Omiša. - Omiš : Grad Omiš, 2018.
4 Akcijski plan provođenja akcije "Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica" za 2015. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Koprivnice. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015.
5 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
6 Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a : mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu o stanju prava djeteta u Hrvatskoj i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2014.
7 Analiza modela upravljanja predškolskim odgojem i obrazovanjem Općine Kršan [e-dokument] / [autor: iDEO PLAN, nezavisna konzultantska tvrtka]. - Kršan ; Pula : Općina Kršan, 2016/2017.
8 Analiza stvarnog broja redovitih i izvanrednih studenata u Republici Hrvatskoj, s planom skrbi o studentima, koji donošenjem Zakona o doplatku za djecu gube pravo na financijsku potporu, i rješenjima za poticanje stipendiranja studenata / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
9 Baza podataka udruga za dobrobit djece [tisak + e-dokument] / Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
10 Biti roditelj : model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranoga dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom [tisak] / urednica Marta Ljubešić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-39-7.
11 Dječje jaslice "Ivančica" u Osijeku : pilot projekt povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu [e-dokument] / autori Željka Hrs Borković, Vedran Krstulović. - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Požar", 2002.
12 Dječje jaslice "Ivančica" u Osijeku : pilot projekt povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu, realizacija i rezultati 2004.-2005. [e-dokument] / Energetski institut "Hrvoje Požar". - Zagreb : Energetski institut "Hrvoje Požar", 2005.
13 Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja : početak ped. g. ... [e-dokument] = Kindergartens and other legal entities implementing preschool education programmes : beginning of ... school year / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
14 Dječji vrtići u Republici Hrvatskoj u 2006. godini [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2006.
15 Državni pedagoški standard predškolskoga odgoja i naobrazbe : nacrt prijedloga [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).
16 Etičke smjernice za zaštitu djece Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu [e-dokument] / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2022.
17 Godišnji program rada Zaklade "Hrvatska za djecu" za .... godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2017-.
18 Handbook for the self-evaluation of early childhood and preschool education institutions [e-dokument] / National Centre for External Evaluation of Education. - Zagreb : National Centre for External Evaluation of Education, 2013.
19 Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Duge Rese za 2020.g. [e-dokument] / Grad Duga Resa. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2020.
20 Izvještaj o akciji "Gradovi i općine - prijatelji djece" za 2008. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Skrad. - Skrad : Općinsko vijeće Općine Skrad, 2009.
21 Izvješće o aktivnostima provedenim tijekom 2012. godine u okviru akcije "Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica" [e-dokument] / Grad Koprivnica, Gradonačelnik. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2013.
22 Izvješće o aktivnostima provedenim tijekom 2014. godine u okviru akcije "Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica" [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Koprivnice. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015.
23 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Đelekovec u ... godini [e-dokument] / Općina Đelekovec, Načelnica. - Đelekovec : Općina Đelekovec, 2016- .
24 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u ... godini [e-dokument] / Općina Drnje, Općinski načelnik. - Drnje : Općina Drnje, 2016- .
25 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2020. godini [e-dokument] / Općina Sveti Ivan Žabno, Općinski načelnik. - Sveti Ivan Žabno : Općina Sveti Ivan Žabno, 2022.
26 Izvješće o kršenju Konvencije o pravima djeteta tijekom rata u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / urednici Josip Grgurić, Darija Remeta. - Zagreb : Komisija za kršenje prava djeteta tijekom agresije na Republiku Hrvatsku : Vlada Republike Hrvatske, Ured za žrtve rata, 1994.
27 Izvješće o provedbi Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u razdoblju od 10. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
28 Izvješće o provedbi Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine za 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2009.
29 Izvješće o radu Vijeća za djecu Vlade RH za 2001. godinu / [Vijeće za djecu]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
30 Izvješće o radu Vijeća za djecu za razdoblje studeni 2000.- travanj 2001. godine / [Vijeće za djecu]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655