Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Autocesta A3 : Bregana - Zagreb - Lipovac [tisak + e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-7-1.
2 Cestarina u funkciji brze i racionalne izgradnje autocesta u Hrvatskoj : radna verzija [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1998.
3 Djeca u prometu : za siguran put vašeg djeteta [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama ; priredili F. Rotim... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama, [1997].
4 Godišnje izvješće o sigurnosti ... [e-dokument] / HŽ Infrastruktura, Sustav upravljanja sigurnošću. - Zagreb : HŽ Infrastruktura, 2018-.
5 Godišnji program rada i razvoja Agencije za ... godinu [e-dokument] / Agencija za sigurnost željezničkog prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost željezničkog prometa, 2016- .
6 Hrvatske željeznice : modernizacijom u Europu [e-građa] / Hrvatske željeznice. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2003.
7 Hrvatske željeznice u Domovinskom ratu : 1990-1992 [tisak] = Kroatischen Eisenbahnen im Vaterländischen Krieg = Croatian railways in Homeland war / Milan Tonković... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske željeznice, [1992].
8 Informacija o mjerama provođenja Programa "Komunalno gospodarstvo" [e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2013.
9 ITHZ : stručni časopis inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica [tisak] / Klub inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica. - Zagreb : Klub inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica, 1994-2000. ISSN 1330-4429. NE IZLAZI VIŠE!.
10 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš vezanom uz operativni program "Promet" 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, 2013.
11 Izvješće o radu željezničkih inspektora tijekom ... godine [e-dokument] / Agencija za sigurnost željezničkog prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost željezničkog prometa, 2018- .
12 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za 2010. godinu u HŽ Cargu d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2011.
13 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za period I-XII 2012. godine u HŽ Cargo d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2013.
14 Izvješće o stanju sigurnosti u željezničkom prometu za period I-XII 2013. godine u HŽ Cargo d.o.o. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2014.
15 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog Zakona o kombiniranom prometu [e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/220] Dvjesto dvadeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-09] prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o sigurnosti u željezničkom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
21 Kontrolni popis za stavljanje plombâ na vagone i UTI-je : vrijedi od 1. studenoga 2005. [e-dokument] / HŽ Cargo. - Zagreb : HŽ Cargo, 2005.
22 Mladi u prometu : život je u vašim rukama [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatski savjet za sigurnost prometa na cestama, [1997].
23 Motorway A3 : Bregana - Zagreb - Lipovac [tisak + e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-8-X.
24 Motorways in the Republic of Croatia : at the service of road users [tisak + e-dokument] / Hrvatske autoceste ; authors Josip Sapunar... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2006. ISBN 953-99875-5-5.
25 Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu opasnih tvari s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/236] Dvjesto trideset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-15] prilozi za raspravu).
26 Odluka o objavljivanju pravila o potpori u prometu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
27 Odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, 2013.
28 Odluka o uvjetima zatvaranja dionica autoceste A1 Zagreb - Split - Dubrovnik: čvor Sveti Rok - čvor Maslenica - čvor Posedarje (lijevi kolnik čvor Zadar 2 - čvor Zadar 1) u uvjetima olujnog vjetra [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021.
29 Odluka o uvjetima zatvaranja dionica autoceste A6 Bosiljevo 2 - Orehovica: čvor Delnice - čvor Kikovica u uvjetima olujnog vjetra [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021.
30 Odluka o uvjetima zatvaranja državne ceste D102 (most Krk) [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655