Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2011].
2 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, [2010].
3 Agriculture and rural development plan, 2005-2006 : Sapard programme [e-dokument] / Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, [2005].
4 Akcijski plan provedbe Strategije razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa u 2018.i 2019. godini [e-dokument] / Grad Cres. - Cres : Grad Cres, 2018.
5 Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2011.
6 Bilten ... [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2014- .
7 Croatian agriculture [e-dokument] / prepared by Leticija Hrenković. - Zagreb : Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural Development, 2009. ISBN 978-953-6718-13-9.
8 Financing of EU Rural Development, Fisheries and Wine Envelope Projects [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
9 Glasnik [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i međunarodnu suradnju. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i međunarodnu suradnju, 2014- .
10 Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2019-.
11 Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2011. godini : zeleno izvješće [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2012.
12 Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2012. godini : zeleno izvješće [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2013.
13 Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2013. godini : zeleno izvješće [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
14 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
15 Godišnji plan rada 2020. [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2019.
16 Godišnji plan rada Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za .... godinu [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2016-.
17 Godišnji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2015.
18 Hrvatska poljoprivreda [tisak + e-dokument] / pripremila Leticija Hrenković. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009. ISBN 978-953-6718-13-9.
19 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 11. "Poljoprivreda i ruralni razvitak" [e-dokument]
20 Hrvatski krš i gospodarski razvoj : programi i projekti [tisak] / uredili Juraj Božičević i Jadranka Pejnović. - Gospić : Centar za krš, 2007.
21 Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2016.
22 Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2017.
23 Informacija o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
24 IPARD - RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE (Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301.) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2015.
25 IPARD : ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice: mjera 103 [tisak] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2010.].
26 IPARD poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture : mjera 301 [tisak] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, [2010.].
27 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2009.
28 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministartstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2007.
29 IPARD program 2007-2013 : plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i. e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva [i.e. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja], 2008.
30 IPARD program : plan za poljoprivedu i ruralni razvoj 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede [Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje]. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede [Uprava ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje], 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655