Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 1. rebalans Plana nabave roba, usluga i ustupanja radova za 2013. godinu : bagatelna nabava [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2013.
2 Biznet. inteligentni sustav poslovnih informacija [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.
3 Inspekcijski nadzori gospodarskih inspektora iz područja prometa roba i usluga, neregistriranih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma za razdoblje 1. siječnja - 30. rujna 2013. g. [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Državni inspektorat, 2013.
4 Izvještaj o izvršenju Plana nabave roba, usluga i radova za ... godinu [e-dokument] / Načelnik Općine Markušica. - Markušica : Općina Markušica, 2016- .
5 Izvješće o sudjelovanju izaslanstva Republike Hrvatske na VI. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije : Hong Kong, 13.-18. prosinac 2005. god. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/133] Sto trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-12-23] prilozi za raspravu).
6 Jedinstveni registar sklopljenih ugovora bagatelne nabave [e-dokument] / Općinski sud u Zadru. - Zadar : Općinski sud u Zadru, 2016.
7 Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/039] Trideset deveta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-10] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/241] Dvjesto četrdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-28] prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o zaštiti potrošača [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
11 Metodologija obračuna bruto domaćeg proizvoda primjenom pariteta kupovne moći [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1999. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 86).
12 Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti (ISIC) - revision 3.1 : prijevod publikacije Ujedinjenih naroda [tisak] / stručni prijevod Jasna Pugar... [et al.] . - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2006. ISBN 953-6667-87-8.
13 Naputak o načinu provedbe postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 2015.
14 Naputak o načinu provedbe postupaka bagatelne nabave [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, 2017.
15 Naputak o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, 2017.
16 Newsletter (Središnji državni ured za središnju javnu nabavu) [e-dokument] / Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. - Zagreb : Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, 2018-.
17 Odluka o izuzeću od postupaka bagatelne nabave u 2017. godini [e-dokument] / Općina Punat, Općinski načelnik. - Punat : Općina Punat, 2016.
18 Odluka o načinu postupanja u postupcima jednostavne nabave u Državnoodvjetničkom vijeću [e-dokument] / Državnoodvjetničko vijeće. - Zagreb : Državnoodvjetničko vijeće, 2017.
19 Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Načelnik Općine Farkaševac. - Farkaševac : Općina Farkaševac, 2018.
20 Odluka o načinu provođenja nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
21 Odluka o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/29] Dvadeset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-03] prilozi za raspravu).
22 Odluka o pravilima provođenja bagatelne nabave (nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn i nabave radova do 500.000,00 kn) [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2014.
23 Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave [e-dokument] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2017.
24 Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [e-dokument] / Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. - Zagreb : Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 2017.
25 Odluka o pravilima, uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova [2017] [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2017.
26 Odluka o pravilima, uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova [2018] [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2018.
27 Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza [e-dokument] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Sudska uprava, Predsjednik suda. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2012.
28 Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Državnoodvjetničkom vijeću [e-dokument] / Državnoodvjetničko vijeće. - Zagreb : Državnoodvjetničko vijeće, 2020.
29 Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Hrvatskom šumarskom institutu [e-dokument] / Hrvatski šumarski institut. - Jastrebarsko : Hrvatski šumarski institut, 2019.
30 Odluka o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti [e-dokument] / Institut za etnologiju i folkloristiku. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655