Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 [Godi筺ji program rada za 2010. godinu] [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2014.
2 Analiza tr緄箃a pru綼nja usluga revizije na podru鑚u Republike Hrvatske sa stanovi箃a provedbe prava i politike tr緄筺og natjecanja [e-dokument] / Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja, 2007.
3 Audit in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1999.
4 Auditors' report on financial statements for non-profit organisation ... [e-dokument] / Port of Rijeka Authority. - Rijeka : Port of Rijeka Authority, 2015- .
5 Bilten unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
6 Dodatni pojedina鑞i program aktivnosti stalnog stru鑞og usavr筧vanja ovla箃enih revizora - Program e-learning u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
7 Dodatni pojedina鑞i program aktivnosti stalnog stru鑞og usavr筧vanja ovla箃enih revizora - Stru鑞o savjetovanje ovla箃enih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
8 Dopunsko izvje规e o poslovanju Vije鎍 za telekomunikacije u 2002. godini, stanju u Vije鎢 za telekomunikacije kao i o problemima u poslovanju - ([04/36] Trideset 筫sta izvanredna sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
9 Financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la .... godine zajedno s Izvje箃ajem o uvidu neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatski akademski sportski savez. - Zagreb : fHrvatski akademski sportski savez, 2015- .
10 Godi筺ji plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske 緐panije za 2022. godinu [e-dokument] / 畊pan Priimorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2021.
11 Godi筺ji plan Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske 緐panije za 2023. godinu [e-dokument] / 畊pan Priimorsko-goranske 緐panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2022.
12 Godi筺ji financijski izvje箃aji i Izvje规e neovisnog revizora za ... godinu [e-dokument] / Audit d.o.o. za revizijsku usluge. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
13 Godi筺ji financijski izvje箃aji i revizorsko izvje规e o reviziji financijskih izvje箃aja ... [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera gra餰vinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera gra餰vinarstva, 2018- .
14 Godi筺ji financijski izvje箃aji i revizorsko izvje规e o uvidu u financijske izvje箃aje za razdoblje koje zavr筧va .... godine [e-dokument] / Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija. - Split : Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, 2015-.
15 Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2020. godinu : izvje规e o obavljenoj reviziji [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2021.
16 Godi筺ji izvje箃aj o izvr筫nju dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2021. godinu : izvje规e o obavljenoj reviziji [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
17 Godi筺ji plan i program aktivnosti stalnog stru鑞og usavr筧vanja ovla箃enih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
18 Godi筺ji plan i program aktivnosti stalnog stru鑞og usavr筧vanja ovla箃enih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
19 Godi筺ji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za posebno skrbni箃vo za ... godinu [e-dokument] / Centar za posebno skrbni箃vo. - Zagreb : Centar za posebno skrbni箃vo, 2021-.
20 Godi筺ji plan rada Revizijskog odbora dru箃va za 2013. godinu [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2013.
21 Godi筺ji plan rada unutarnje revizije za 2009 [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured, 2009.
22 Godi筺ji plan rada unutarnje revizije za 2010. godinu [e-dokument] / 畊pan Po緀筴o-slavonske 緐panije. - Po緀ga : Po緀筴o-slavonska 緐panija, 2010.
23 Godi筺ji plan rada unutarnje revizije za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured, 2012.
24 Godi筺ji plan rada unutarnje revizije za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski kontrolni ured, 2013.
25 Godi筺ji plan rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju za 2019. godinu [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2019.
26 Godi筺ji plan rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju za 2020. godinu [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2020.
27 Godi筺ji plan rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju za 2021. godinu [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2020.
28 Godi筺ji plan rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju za 2022. godinu [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2021.
29 Godi筺ji plan Slu綽e unutarnje revizije za ... godinu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2018- .
30 Godi筺ji plan Slu綽e za poslove unutarnje revizije Vukovarsko-srijemske 緐panije za ..... godinu [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Slu綽a za poslove unutarnje revizije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2017- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655