Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Anketni upitnik o upravljanju rizicima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
2 Code of Insurance and Reinsurance Business Ethics [e-dokument] / Croatian Chamber of Commerce. - Zagreb : Croatian Chamber of Commerce, 2004.
3 Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj [tisak] / priredila Tanja Stahuljak. - Zagreb : Direkcija za nadzor društava za osiguranje, Hrvatski ured za osiguranje, 2003.
4 Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za ... godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za osiguranje izvoza. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.] - .
5 Prijedlog zakona o osiguranju s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/121] Sto dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-11-16] prilozi za raspravu).
6 Prijedlog zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
7 Uputa za primjenu kontnog plana za društva za osiguranje i društva za reosiguranje : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655