Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 15 godina Zadarske županije : 1993. - 2008. [tisak] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2008.
2 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
3 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2011.
4 Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013. [e-dokument] / Šibensko-kninska županija. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2011.
5 Akcijski plan provedbe Regionalnog operativnog programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2008-2010 [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Koordinacija za provedbu ROP-a. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2008.
6 Akcijski plan provedbene razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. (2021) za razdoblje 2019.-2021. godina [e-dokument] / Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2020.
7 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Istarske županije 2011. - 2013. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2011.
8 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
9 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Virovitičko-podravska županija. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2019.
10 Akcijski plan za razdoblje 2017. - 2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
11 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2005. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
12 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2006. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
13 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po županijama u 2007. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
14 Analiza kapaciteta za korštenje EU fondova na županijskoj razini [e-dokument] / Institut za međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2011. ISBN 978-953-6096-55-8.
15 BDP po stanovniku u NUTS 3 regijama EU [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
16 Bilten [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Split, 2000- .
17 Bilten [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Šibenik. - Šibenik : Hrvatska gospodarska komora, Županijska gospodarska komora Šibenik, 2007- .
18 Catalogue of Enterpreneur Zones in Osijek-Baranya County [e-dokument] / Valent Poslon, Igor Tonković. - Osijek : Osijek-Baranya County, 2005.
19 Catalogue of Enterpreneur Zones in Osijek-Baranya County [e-dokument] / Valent Poslon, Igor Tonković. - 2nd edit. - Osijek : Osijek-Baranya County, 2009.
20 Continuing programme for the reconstruction of war-effected settlements : final version [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 1998.
21 County development strategy, 2007 - 2013 [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2007.
22 Dan Krapinsko-zagorske županije : 15 godina : 23. 04. 2008. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2008.
23 Dan Krapinsko-zagorske županije : 23. 04. 2009. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2009.
24 Dan županije : 23. 04. 2007. [tisak] / Ljiljana Malogorski...(et al.). - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2007.
25 Developmental priorities of the Repubilc of Croatia 2002-2004 : growth of employment and standard : openness competitiveness stability [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
26 Doprinos održivom prostornom razvoju [tisak] / Radna zajednica Alpe-Jadran. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2000.
27 Dugoročni razvoj Ličko-senjske županije : 1995.-2015. [tisak] / autori Heri Bezić... [et al.]. - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, 1997.
28 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije" CCI br.: 2009HR161PR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III - Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: "Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva", Mjera 2.2.: "Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju" , NN-MU 002/2013).
29 Evaluation Plan for Operational Programme "Regional Competitiveness 2007 - 2013" [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds, Directorate for OP Management. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
30 Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske [tisak] / Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Fond za regionalni razvoj, 2002.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655