Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. - 2017. godine [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
2 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
3 Dan Krapinsko-zagorske županije : 15 godina : 23. 04. 2008. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2008.
4 Dan Krapinsko-zagorske županije : 23. 04. 2009. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2009.
5 Dan županije : 23. 04. 2007. [tisak] / Ljiljana Malogorski...(et al.). - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2007.
6 Državne potpore : praktični vodič za lokalne i regionalne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u Hrvatskoj [tisak] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u suradnji sa Twinning projektom Europske zajednice "Potpora hrvatskom sustavu državnih potpora". - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2007.
7 Godišnji plan rada Bjelovarsko bilogorske županije za ... godinu [e-dokument] / Župan Bjelovarsko-bilogorske županije. - Bjelovar : Bjelovarsko-bilogorska županija, 2014- .
8 Godišnji plan rada Karlovačke županije za 2015. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Župan. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
9 Godišnji plan rada Karlovačke županije za 2016. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Župan. - Karlovac : Karlovačka županija, 2015.
10 Godišnji plan rada Karlovačke županije za 2017. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Župan. - Karlovac : Karlovačka županija, 2017.
11 Godišnji plan rada Karlovačke županije za 2018. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Župan. - Karlovac : Karlovačka županija, 2017.
12 Godišnji plan rada Karlovačke županije za 2019. godinu [e-dokument] / Karlovačka županija, Župan. - Karlovac : Karlovačka županija, 2018.
13 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ličko-senjska županija. - Gospić : Ličko-senjska županija, 2017.
14 Informacija o radu Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u mandatu 2011. - 2015. godine: materijal za sjednicu [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2015.
15 Istra - regija kulture [e-dokument] / Gordana Restović. - Pula : Upravni odjel za kulturu Istarske županije, 2013.
16 Izvještaj o radu Upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje ... godine [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Ured Županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015- .
17 Izvještaj o radu upravnog tijela za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2018.
18 Izvještaj o radu Župana Primorsko-goranske županije za razdoblje od ... do ... godine [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Župan. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2014- .
19 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Bjelovarsko-bilogorske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar, 2009- .
20 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Brodsko-posavske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2009- .
21 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Dubrovačko-neretvanske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, 2010- .
22 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Istarske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2010- .
23 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010- .
24 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2010- .
25 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko - zagorske županije za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
26 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko - zagorske županije za 2011. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2012.
27 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2009- .
28 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2013. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2014.
29 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić. - Gospić : Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić, 2010- .
30 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Međimurske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec. - Čakovec : Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec, 2010- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655