Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 [Plan rada za 2014. godinu] : HGK Županijska komora Koprivnica [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Koprivnica. - Koprivnica : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Koprivnica, [2014.].
2 Cultural transitions in Southeastern Europe : collection of papers from the course on "Managing cultural transitions: Southeastern Europe" Inter-University Centre Dubrovnik, 9-16 May 2004 [tisak] / edited by Nada Švob-Đokić. - Zagreb : Institute for International Relations, 2004. - (Culturelink joint publications series ; 6). ISBN 953-6096-35-8.
3 Izvješće Komisije : proces stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Europe, Drugo godišnje izvješće [e-dokument] / Komisija Europskih zajednica. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, 2003.
4 Izvješće o prekograničnoj suradnji Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za razvoj i europske integracije. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2016.
5 Izvješće o radu u razdoblju 2004.-2008. godina [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, 2008.
6 Izvješće o radu za 2008. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, [2009.].
7 Izvješće o stabilizaciji i pridruživanju 2003. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
8 Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanje korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanje korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoistočne Europe, NN-MU 002/2013).
9 Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (2013) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu (2013), NN-MU 006/2014).
10 Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu, NN-MU 007/2008). NE VAŽI!.
11 Međunarodne integracije [tisak] / stručni tim Mladen Staničić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-29-0.
12 Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Australije, s druge strane, NN-MU 003/2018).
13 Plan djelovanja i aktivnosti za 2009. godinu [e-dokument] / HGK-Županijska gospodarska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2008.
14 Plan djelovanja i aktivnosti za 2010. godinu [e-dokument] / HGK-Županijska gospodarska komora Varaždin. - Varaždin : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, 2009.
15 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2004. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2003).
16 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2006. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2005).
17 Plan rada HGK - Komore Zagreb za 2007. [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, 2008.
18 Plan rada HGK Županijske komore Osijek za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2012.
19 Plan rada HGK Županijske komore Osijek za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2013.
20 Plan rada HGK Županijske komore Pula za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2013.
21 Plan rada HGK-Županijske komore Pula za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula. - Pula : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, 2012.
22 Plan rada Komore Zagreb za 2008. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2007).
23 Plan rada Komore Zagreb za 2009. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2008).
24 Plan rada Komore Zagreb za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2009).
25 Plan rada Komore Zagreb za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Zagreb, (2010).
26 Plan rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Slavonski Brod, [2010.].
27 Plan rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar, 2009.
28 Plan rada za 2012. godinu : Sažetak : 10. sjednica Skupštine Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 30. studenog 2011. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
29 Plan rada za 2012. godinu : Sektori/centri/sudovi : 10. sjednica Skupštine Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 30. studenog 2011. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
30 Plan rada za 2012. godinu : Županijske komore : 10. sjednica Skupštine Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, 30. studenog 2011. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655