Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 "Dodir civilizacija" : analiza i zaklju鑓i provedenih dubinskih intervjua [e-dokument] / Karlova鑛a 緐panija. - Zagreb : Karlova鑛a 緐panija, 2020.
2 Akcijski plan 2017. - 2019. : strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
3 Akcijski plan 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
4 Akcijski plan Instituta za migracije i narodnosti 2015. - 2016. [e-dokument] / Institut za migracije i narodnosti. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, [2015.].
5 Akcijski plan provo餰nja ciljeva i aktivnosti u 2015. godini definiranih Strategijom razvoja Veleu鑙li箃a u Po緀gi za razdoblje 2014. - 2016. god. [e-dokument] / Veleu鑙li箃e u Po緀gi. - Po緀ga : Veleu鑙li箃e u Po緀gi, 2015.
6 Akcijski plan Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije 2014. - 2020. [e-dokument] / [PORA - Razvojna agencija Podravine i Prigorja]. - [Kri緀vci] : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, Podru鑞i ured Kri緀vci, [2014].
7 Aktivnosti planirane za postizanje rezultata dogovorenih programskim ugovorom [e-dokument] / Zdravstveno veleu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Zdravstveno veleu鑙li箃e u Zagrebu, 2013.
8 Analiti鑛a podloga za izvje规e o napretku provedbe sporazuma o partnerstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske komisije [e-dokument] / Institut za razvoj i me饀narodne odnose. - Zagreb : Institut za razvoj i me饀narodne odnose, 2017.
9 Baza razvojnih projekta sa prioritetima i mjerama SRPG Grubi筺oga Polja za razdoblje od 2015. do 2020. [e-dokument] / Ured za lokalni ekonomski razvoj Grada Grubi筺oga Polja. - Grubi筺o Polje : Grad Grubi筺o Polje, 2017.
10 Cestarina u funkciji brze i racionalne izgradnje autocesta u Hrvatskoj : radna verzija [tisak] / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, 1998.
11 Communication and visibility guidelines : for EU funded projects under the Decentralised Implementation System without ex ante control : [CFCA visibility guidelines 2] [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2015.].
12 County development strategy, 2007 - 2013 [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2007.
13 Development projects in Primorsko-goranska county 2000-2001 [tisak] = Entwicklungsprojekte im Verwaltungsbezirk von Primorje und Gorski Kotar 2000-2001 = Progetti di sviluppo della regione Primorsko-goranska 2000-2001 / editor Dunja Serdin筫k. - Rijeka : Primorsko-goranska county, 2001.
14 Development Strategy of the Polytechnic of Me餴murje in 萢kovec for the period 2014 - 2020 [e-dokument] / Polytechnic of Me餴murje in 萢kovec. - 萢kovec : Polytechnic of Me餴murje in 萢kovec, 2013.
15 Elaborat o sada筺jem stanju i smjernice razvoja Politehnike Pula : 2014. - 2020. : SKSP.10.27-A [e-dokument] / Politehnika Pula - Visoka tehni鑛o-poslovna 筴ola s pravom javnosti. - Pula : Politehnika Pula - Visoka tehni鑛o-poslovna 筴ola s pravom javnosti, 2014.
16 EU projekti grada Splita [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Splita. - Split : Grad Split, 2018.
17 Financing of EU Rural Development, Fisheries and Wine Envelope Projects [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
18 Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske [tisak] / Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Fond za regionalni razvoj, 2002.
19 Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske. Mjere i projekti za podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma : izvje箃aj 11. [e-dokument] / [autori: Ivo Kunst ... [et al.]]. - Zagreb : Institut za turizam, 2012.
20 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Grada Petrinje za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, 2022.
21 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Breznica za izvje箃ajno razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine [e-dokument] / Op鎖na Breznica. - Breznica : Op鎖na Breznica, 2023.
22 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Brinje za razdoblje 2021.-2025. : izvje箃ajno razdoblje: 01. sije鑞ja - 31. prosinca 2022. [e-dokument] / Op鎖na Brinje. - Brinje : Op鎖na Brinje, 2023.
23 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Maru筫vec za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Maru筫vec, Na鑕lnik. - Maru筫vec : Op鎖na Maru筫vec, 2022-.
24 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa Op鎖ne Petrijanec za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Petrijanec. - Petrijanec : Op鎖na Petrijanec, 2022-.
25 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa Op鎖ne Plitvi鑛a jezera za 2022. godinu [e-dokument] / Op鎖na Plitvi鑛a Jezera. - Plitvi鑛a Jezera : Op鎖na Plitvi鑛a Jezera, 2023.
26 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Biskupija. - Biskupija : Op鎖na Biskupija, 2022-.
27 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Funtana. - Funtana : Op鎖na Funtana, 2022-.
28 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za 01.01.-31.12.2022. godine Op鎖ne Desini [e-dokument] / Op鎖na Desini. - Desini : Op鎖na Desini, 2023.
29 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu [e-dokument] / Op鎖na Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, 2023.
30 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za za 2022. godinu [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2023.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655