Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Effects of the Adoption of the Euro on Consumer Prices and Inflation Perceptions: An Overview of Experiences and Assessment of the Possible Impact in Croatia [e-dokument] / Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 27).
2 Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj [e-dokument] / Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 37). ISSN 1334-0085.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655