Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2017.
2 Agencija za posebni otpad [videosnimka] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
3 APO : glavni projekti : tko smo mi? [tisak] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
4 APO Novosti [tisak] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995-2000. ISSN 1330-5743. NE IZLAZI VIŠE!.
5 Cjelovit sustav gospodarenja otpadnim uljem [videosnimka] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
6 Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za Nacionalni program provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, istrošenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2015.
7 Izmjene Programa rada i financijskog plana za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2014.
8 Izvješće o mjerenju 08-42-07 za srpanj 2008. : mjerenje brzine doze ionizirajućeg zračenja (gamma zračenja) [e-dokument] / Grad Ivanić-Grad. - Ivanić-Grad : Grad Ivanić-Grad, 2008.
9 Izvješće o provedenom komunikacijskom planu za postupak realizacije strateške procjene utjecaja na okoliš nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva [e-dokument] / EKONERG -institut za energetiku i zaštitu okoliša. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2016.
10 Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
11 Kako živjeti s tehničkim rizikom [tisak] / uredili Ognjen Čaldarović, Ivan Nehajev Rogić, Damir Subašić. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1996. ISBN 953-6157-52-7.
12 Konačni prijedlog zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
13 Konačni prijedlog zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
14 Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
15 Nacrt konačnoga prijedloga zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/151] Sto pedeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-04-05] prilozi za raspravu).
16 Nacrt prijedloga zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/099] Devedeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-09-08] prilozi za raspravu).
17 National report : as required under article 14.1 of Council directive 2011/70/euratom of 19 july 2011 establishing a community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste (2nd report) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
18 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management [tisak] / Ministry of the Economy. - Zagreb : Ministry of the Economy, 2003.
19 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 4rd [i. e. 4rth] report [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2010.
20 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 2nd report [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2005.
21 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 3rd report [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2008.
22 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 5th report [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2014.
23 Obavijest o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva s javnošću i zainteresiranom javnošću [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2014.
24 Odabir mjesta odlagališta nisko i srednjeradioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj [videosnimka] / Agencija za posebni otpad - APO. - Zagreb : APO, 1996.
25 OHO (Oporaba hrvatskog otpada) : projekt reciklaže otpada u Republici Hrvatskoj ; Projekt PUTO : termička obrada posebnog otpada [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 1995.
26 Pravilnik o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s radioaktivnim izvorima, planom mjera za slučaj izvanrednog događaja te planom mjera zbrinjavanja iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2009.
27 Pravilnik o unutarnjem ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima zračenja, planom mjera za slučaj izvanrednog događaja te planom mjera zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje tijekom obavljanja djelatnosti s radioaktivnim izvorima [e-dokument] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2009.
28 Prijedlog zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nukelarne elektrane Krško, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/32] Trideset druga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-17] prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] Šesnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655