Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
2 Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
3 Koraci do ekomarkice [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2005. - (Ekologija).
4 Legal regulations of foreign investments [tisak] = Rechtsvorschriften, die Ausländische Investitionen Regulieren = Norme di legge che disciplinano gli investimenti stranieri / editor Dunja Serdinšek. - Zagreb : Primorsko-goranska County, 2000.
5 Međimurska županija : politički vodič [tisak] / Međimurska županija. - 5. izd. - Čakovec : Međimurska županija, 2011. ISBN 978-953-397480-96.
6 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / Međimurska županija, Ured župana. - 4. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Ured župana, 2007. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 978-953-97480-4-1.
7 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 2. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2002. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0-4.
8 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u županijskoj upravi i samoupravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 1. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Služba za odnose sa javnošću, 1999. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0 4.
9 Politički vodič kroz Međimursku županiju [e-dokument] / Međimurska županija. - 7. izdanje. - Čakovec : Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana, 2014. ISBN 978-953-96235-1-5.
10 Politički vodič kroz Međimursku županiju [tisak] / glavni urednik Zlatko Bacinger. - 3. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2006. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-2-X.
11 Popis organizacija ovlaštenih za obvezatno ispitivanje i potvrđivanje sukladnosti proizvoda prema Zakonu o normizaciji [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002.
12 Porezni propisi 2003. [e-građa] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2003. ISBN 953-6047-43-8.
13 Porezni propisi 2003. [e-građa] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2003. ISBN 953-6047-40-3.
14 Porezni propisi 2005. [e-građa] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2005. ISBN 953-6047-56-3.
15 Porezni propisi 2006. [e-građa] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006. ISBN 953-6047-67-5.
16 Porezni propisi 2007. [e-građa] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 953-6047-78-9.
17 Počinitelji prekršaja : revizija statističkih istraživanja [tisak] / priredili Dubravka Rogić-Hadžalić... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 46). ISBN 953-6667-50-9.
18 Pravilnik o dopunama pravnih akata Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2021.
19 Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti u Republici Hrvatskoj [tisak] / Nacionalni odbor za koordinaciju projekta "Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti u Republici Hrvatskoj". - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode : UNEP/GEF, 2004.
20 Revizija i usklađenje vodopravnih akata s planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. akcijski plan [e-dokument] / Sanja Barbalić, Gabriela Braun Jelašić, Ivica Popović. - Zagreb : Hrvatske vode, 2019.
21 Rezultati projekta HITROREZ : manje propisa, više slobode [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, [2007].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655