Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Characteristics of Croatian Manufacturing Exporters and the Export Recovery during the Great Recession - the CompNet Trade Module Research Results [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (CNB surveys ; 35). ISSN 1334-0131 (online).
2 Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u... [e-dokument] = Industrial production volume index and indices of stocks, persons employed and labour productivity in industry... / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2015- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
3 Izvje规e o obavljenim provjerama provedbe danih preporuka za revizije u鑙nkovitosti i financijske revizije kod trgova鑛ih dru箃ava [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2018.
4 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u gradu Zagrebu [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
5 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2013.
6 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2013.
7 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
8 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Po緀筴o-slavonske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2013.
9 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
10 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Zadarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2013.
11 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2013.
12 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
13 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2013.
14 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave ﹊bensko-kninske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2013.
15 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2013.
16 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
17 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2013.
18 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Osje鑛o-baranjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2013.
19 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Me餴murske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2013.
20 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Li鑛o-senjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2013.
21 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2013.
22 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2013.
23 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Karlova鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2013.
24 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti odr綼vanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Istarske 緐panije-Regione Istriana [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2013.
25 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti provedbe Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
26 Ja鑑nje kapaciteta Ministarstva uprave u kori箃enju instrumenata EU kohezijske politike (CRO MoPA) : IPA 2012 program Europske unije za Hrvatsku [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2015.
27 Metodolo筴i priru鑞ik za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog optere鎒nja gospodarstva : SCM Standard Cost Model [e-dokument] / [u suradnji sa Sense savjetovanje d.o.o.]. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta, 2016.
28 Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istra緄vanja modula za produktivnost Istra緄va鑛e mre緀 za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Pregledi ; 39). ISSN 1334-0085 (online).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655