Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Akcijski plan regionalnog lanca vrijednosti Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
2 Bilanca vina u ... : konačni podaci [e-dokument] = Wine balance sheet, ... : final data / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017-. - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
3 Bilanca vina u ... : privremeni podaci [e-dokument] = Wine balance sheet, ... : provisional data / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
4 Gospodarstvo Grada Daruvara [e-građa] / Grad Daruvar. - Daruvar : Grad Daruvar, 2004.
5 Impact of foreign direct investment on Croatian manufacturing exports [e-dokument] / Goran Vukšić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 27).
6 Izvješće Uprave o stanju Društva [tijekom poslovne 2013. godine] [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2013.
7 Izvješće Uprave o stanju Društva u ... godini [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, 2012- .
8 Katalog pčelarskih tvrtki [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, 2006.
9 Konačni prijedlog Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
10 Kreditiranje proizvodnje (Program kreditiranja proizvodnje) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
11 Made in Croatia : investors guide to manufacturing and logistics : 2013 [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, 2013.
12 Methodology for calculation of the quarterly GDP for the Republic of Croatia [tisak] / editor-in chief Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Central Bureau of Statistic Republic of Croatia, 2002. - (Studies and analyses ; 93). ISBN 953-6667-41-X.
13 Međunarodna klasifikacija patenata. Knjiga 2 : područje B : proizvodni postupci, transport [tisak] / WIPO - World Intellectual Property Organisation. - 6. izd. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-6513-08-0.
14 Mjerila toplinske energije, 1. dio: Opći zahtjevi ( EN 1434-1:1997 ) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998 . - (Hrvatska norma HRN EN). NE IZLAZI VIŠE!.
15 Nacionalni računi metode i izvori [tisak] / priredila Milenka Crnogorac. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2001. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 90). ISBN 953-6667-28-2.
16 Nacrt prijedloga zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/066] Šezdeset četvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-18] : prilozi za raspravu).
17 O privrednim kretanjima tijekom ljeta 1996. i direktnim stranim ulaganjima [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1996.
18 Pandemijski izazov: kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19 [e-dokument] / Lovorka Grgurić, Ozana Nadoveza Jelić, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Istraživanja ; 66).
19 Primjeri korištenja fondova EU za potrebe istraživanja, razvoja i proizvodnje sredstava dvojne (civilno-vojne) namjene [e-dokument] / Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za naoružanje i opremu. - 1. izd. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2017.
20 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2008.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
21 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2006.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2006.
22 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2004.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.
23 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2003.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003.
24 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2001.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2001.
25 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (2000.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2000.
26 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : [2007] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
27 Proizvodnja celuloze, papira i kartona, proizvoda od papira, izdavačka i tiskarska djelatnost = Manufacture of pulp, paper and cardboard, paper products, publishing, printing and production of recorded media : (1998.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1998.
28 Proizvodnja električne opreme u Republici Hrvatskoj : analiza izvoznih mogućnosti [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2021].
29 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2006.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2006.
30 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2004.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655