Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Euroguidance : Europska mreža za podršku profesionalnom usmjeravanju [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
2 Europski fondovi za organizacije civilnoga društva u razdoblju 2014.-2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2014].
3 Godišnji plan rada za ... godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014- .
4 Godišnji plan rada za 2015. godinu : sažeti prikaz [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, [2014].
5 Horizon 2020 : success stories in Croatia : 2014 - June 1, 2018. [e-dokument] / Agency for Mobility and EU Programmes, Ministry of Science and Education. - Zagreb : Agency for Mobility and EU Programmes, 2019.
6 Horizon 2020 : success stories in Croatia [e-dokument] / Agency for Mobility and EU Programmes, Ministry of Science and Education. - Zagreb : Agency for Mobility and EU Programmes, 2020.
7 Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
8 Inherit news bilten [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2020- .
9 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - dosadašnja provedba Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2013].
10 Kako pristupiti fondovima Europske unije : vodič 2014.-2020. [e-dokument] / Autori: Damir Perinčić ; Lana Perinčić. - Opatija : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2013.
11 Komunikacijske, informativne i promotivne aktivnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije 2019. godine [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2020.
12 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.) [tisak + e-dokument] / [Središnji državni ured za e-Hrvatsku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
13 Memorandum o razumijevanju [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/268] Dvjesto šezdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-10-19] prilozi za raspravu).
14 Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. - 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. - 2013.) , NN-MU 004/2011).
15 Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu, NN-MU 013/2013).
16 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)", NN-MU 002/2008).
17 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu", NN-MU 003/2008).
18 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.), NN-MU 003/2008).
19 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Customs 2007. - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Customs 2007., NN-MU 011/2006).
20 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. - 2007. - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. - 2007., NN-MU 011/2006).
21 Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.), NN-MU 009/2006).
22 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Europske unije kazneno pravo - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Europske unije kazneno pravo, NN-MU 003/2012).
23 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA), NN-MU 006/2011).
24 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Posebnom programu građansko pravo - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Posebnom programu građansko pravo, NN-MU 003/2012).
25 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.), NN-MU 002/2009).
26 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu", NN-MU 007/2009).
27 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)", NN-MU 011/2007).
28 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Posebni program za poduzetništvo i inovacije kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007 do 2013) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).
29 Odluka o utvrđivanju kriterija za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije [e-dokument] / Župan Zagrebačke županije. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2017.
30 Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, NN-MU 006/2005).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655