Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 A human resources strategy for researchers : 2013-2015 [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
2 A Human resources strategy for researchers incorporating the Charter and Code : action plan [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2012.].
3 A Human resources Strategy for researchers incorporating the Charter and Code : Self-evaluation of Action plan 2012-2014 [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2016].
4 A Human Resources Strategy for Researchers of University of Split Incorporating The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [e-dokument] / University of Split. - Split : University of Split, 2013.
5 A human resources strategy for researches : action plan : the European Charter for researchers and the Code of Conduct for recruitment of researchers [e-dokument] / Institute of Public Finance. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2012.
6 Action plan : summary [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
7 Action plan : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: "A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code" [e-dokument] / Institute for Anthropological Research. - Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2014.
8 Activity plan : revised : September 2013 [e-dokument] / Juraj Dobrila University of Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013.
9 Activity plan [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
10 Akcijski plan : sažetak [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
11 Civil service human resources development strategy : 2009-2013 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2009.
12 Europska povelja za istraživače ; Kodeks o novačenju istraživača [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2011.
13 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa kroz primjenu Povelje i Kodeksa" [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
14 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača "Strategija ljudskih resursa za istraživače" - Akcijski plan [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2013.
15 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača : akcijski plan [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2011.
16 Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača : Strategija ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa [e-dokument] / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014.
17 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : "Strategija ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa" : interna analiza [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
18 Europska Povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača : prema otvorenom, poželjnom i atraktivnom radnom okruženju za istraživače [e-dokument] / Sveučilište u Dubrovniku. - Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, [2011.].
19 Human resources strategy for researchers : action plan [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011.
20 Human resources strategy for researchers : internal analysis [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010.
21 Human resources strategy for researchers at University of Dubrovnik : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers : towards more open, rewarding and attractive working environment for researchers [e-dokument] / University of Dubrovnik. - Dubrovnik : University of Dubrovnik, [2011.].
22 Human resources strategy for researches Institute for International Relations [e-dokument] / Institute for International Relations. - Zagreb : Institute for International Relations, 2011.
23 Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2013. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008.
24 Izaberi karijeru! : IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek. - Osijek : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek, [2010.].
25 Izvještaj : projekt: Zadovoljstvo čitatelja [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2012.
26 Izvješće o radu Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) od osnivanja prvih CISOK-a u srpnju/kolovozu 2013. do 30. travnja 2016. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured ; CISOK. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2016.
27 Osobne i stručne kompetencije doktoranada u Hrvatskoj [e-dokument] / pripremili: Janet Metcalfe ; Robin Mellors-Bourne. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ured za doktorske studije i programe, 2014.
28 Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015.
29 Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2014.
30 Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu . - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655