Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 A human resources strategy for researchers : 2013-2015 [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
2 A Human resources strategy for researchers incorporating the Charter and Code : action plan [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2012.].
3 A Human resources Strategy for researchers incorporating the Charter and Code : Self-evaluation of Action plan 2012-2014 [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2016].
4 A Human Resources Strategy for Researchers of University of Split Incorporating The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [e-dokument] / University of Split. - Split : University of Split, 2013.
5 Action plan : summary [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
6 Action plan : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: "A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code" [e-dokument] / Institute for Anthropological Research. - Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2014.
7 Activity plan : revised : September 2013 [e-dokument] / Juraj Dobrila University of Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013.
8 Activity plan [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
9 Akcijski plan : sažetak [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
10 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. godinu Društva Državne nekretnine d.o.o. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2015.
11 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2017. - 2018. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2017.
12 Code of Ethics [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2019.
13 Code of Ethics for Educators [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Physical Education in Zagreb. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Physical Education in Zagreb, 1998.
14 Code of Ethics of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2018.
15 Code of Ethics of the Institute of Art History [e-dokument] / Institute of Art History. - Zagreb : Institute of Art History, 2010.
16 Code of Insurance and Reinsurance Business Ethics [e-dokument] / Croatian Chamber of Commerce. - Zagreb : Croatian Chamber of Commerce, 2004.
17 Code of Judical Ethics [tisak] / The Supreme Court of the Republic of Croatia. - Zagreb : Supreme Court , 2006.
18 Društvo i policijski poziv : prilog razmatranju policijske etike [tisak] / Renato Matić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004. - (Infoarak ; 2).
19 Etika policijskog zvanja ; Komuniciranje policijskih službenika : situacije iz policijske prakse [tisak] / Irena Cajner Mraović ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-214-2.
20 Etika policijskog zvanja [tisak] / Ivan Čehok, Petar Veić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, 2000. ISBN 953-161-128-9.
21 Etika u struci?! [e-dokument] = Ethics within the profession?! : 12. simpozij ovlaštenih inženjera geodezije : zbornik radova : Opatija, 18. - 20. 2019. / Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. - Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2019.
22 Etički kodeks (pročišćeni tekst) [e-dokument] / HŽ Infrastruktura. - Zagreb : HŽ Infrastruktura, 2020.
23 Etički kodeks - načela poslovnog ponašanja [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2010.
24 Etički kodeks : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatsko katoličko sveučilište. - Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2015.
25 Etički kodeks : pročišćeni tekst [e-dokument] / Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2009.
26 Etički kodeks [2014] [e-dokument] / Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću. - Gospić : Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću, 2014.
27 Etički kodeks [2018] [e-dokument] / Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću. - Gospić : Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću, 2018.
28 Etički kodeks [e-dokument] / Agencija za komercijalnu djelatnost. - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost, 2007.
29 Etički kodeks [e-dokument] / Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama. - Zagreb : Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, 2011.
30 Etički kodeks [e-dokument] / DIU Libertas Međunarodno sveučilište. - Zagreb : DIU Libertas Međunarodno sveučilište, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655