Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Catalog of Croatian exhibitors : Real Vienna 2006, 31 May - 2 June 2006, Vienna - Austria [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
2 Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroni鑛om javnom dra綽om za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
3 Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji箃em u vlasni箃vu Republike Hrvatske za Op鎖nu Drnje [e-dokument] / Op鎖na Drnje, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu. - Koprivnica : Op鎖na Drnje, 2020.
4 Izvje规e o izvr筫nju Programa kori箃enja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori箃enja i davanja na kori箃enje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemlji箃a u vlasni箃vu Republike Hrvatske na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Na鑕lnik. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2022.
5 Izvje规e o provedbi Plana upravljanja dr綼vnom imovinom u nadle緉osti Centra za restrukturiranje i prodaju za ... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016- .
6 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica dru箃va Hrvatska po箃anska banka d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
7 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica i dokapitalizacija u dru箃va Croatia Osiguranje d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
8 Izvje规e o utro筴u sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog kori箃enja i davanja na kori箃enje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemlji箃a u vlasni箃vu Republike Hrvatske na podru鑚u Op鎖ne Legrad u 2019. godini [e-dokument] / Op鎖na Legrad, Op鎖nski na鑕lnik. - Legrad : Op鎖na Legrad, 2020.
9 Kona鑞i prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
10 Kona鑞i prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
11 Nacrt prijedloga zakona o posredovanju u prometu nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/245] Dvjesto 鑕trdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-10] prilozi za raspravu).
12 Nacrt prijedloga zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/96] Devedeset筫sta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-09] prilozi za raspravu).
13 Oblici izravne prodaje selja鑛ih proizvoda [tisak] / Robert 萺ep, Kristijan Jelakovi. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu slu綽u, 2006. - (Agroekonomika). ISBN 978-953-6763-17-7.
14 Odluka o davanju ovla箃enja jedinicama lokalne samouprave za prodaju stanova najmoprimcima na podru鑚ima posebne dr綼vne skrbi : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/41] 萫trdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-08-28] prilozi za raspravu).
15 Odluka o prodaji nekretnina u vlasni箃vu Republike Hrvatske Gradu Ivani-Gradu, za izgradnju poduzetni鑛e zone Ivani-Grad jug - zona 3 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/230] Dvjesto trideseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-04] prilozi za raspravu).
16 Odluka o uvjetima pla鎍nja kupoprodajne cijene za kupnju oku鎛ica na poru鑚u TRC "﹐derica" [e-dokument] / Op鎖na Legrad, Op鎖nsko vije鎒. - Legrad : Op鎖na Legrad, 2017.
17 Op鎖 uvjeti prodaje Euro lo緄vog ulja ekstra lakog i Eurodizela plavog (jednokratne isporuke) [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2022.
18 Plan upravljanja imovinom u nadle緉osti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2015.
19 Plan upravljanja imovinom u nadle緉osti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016.
20 Popis svih katastarskih 鑕stica poljoprivrednog zemlji箃a u vlasni箃vu RH [e-dokument] / Op鎖na Magadenovac. - Magadenovac : Op鎖na Magadenovac, 2018.
21 Pravila i uvjeti otvorenog postupka prodaje nepovu鑕nog plina u skladi箃u [e-dokument] / Podzemno skladi箃e plina. - Zagreb : Podzemno skladi箃e plina, 2014.
22 Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2005.
23 Pravilnik o prodaji i zakupu konja Dr綼vne ergele 衋kovo i Lipik [e-dokument] / Dr綼vna ergela 衋kovo i Lipik. - 衋kovo : Dr綼vna ergela 衋kovo i Lipik, 2021.
24 Pravilnik o prodaji nekretnina u vlasni箃vu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2018.
25 Pravilnik o provo餰nju javnog natje鑑ja za prodaju imovine u vlasni箃vu JU PP Papuk (na鑙n, uvjeti i postupak natje鑑ja) [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Papuk". - Vo鎖n : Javna ustanova "Park prirode Papuk", 2019.
26 Pravilnik o uvjetima i na鑙nu prodaje stanova u vlasni箃vu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2018.
27 Pravilnik o uvjetima i na鑙nu prodaje stanova u vlasni箃vu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za箃i鎒nim najmoprimcima [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
28 Prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
29 Prodajni kapaciteti u trgovini na malo u ... [tisak] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2004-. - (Statisti鑛a izvje规a). ISSN 1845-6308.
30 Prodajte drvne sortimente iz svoje 箄me po ve鎖m cijenama [e-dokument] / Savjetodavna slu綽a. - Zagreb : Savjetodavna slu綽a, [2015.]. - (﹗marstvo).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655