Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Baza podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj : priručnik za korisnike [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2010.
2 Bolonjski proces : informacije za gospodarstvo [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora ; Hrvatska udruga poslodavaca. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6002-35-1.
3 Case study on the Best Brain Gain Practice in Croatia: Practice of the Croatian Agency for Science and Higher Education in the recognition of foreign higher education qualifications [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2012.
4 Europska konvencija o priznavanju razdoblja visokoškolskih studija - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
5 Konvencija o priznanju visokoškolskih studija, diploma i stupnjeva u arapskim i europskim državama na Mediteranu od 17. prosinca 1976 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
6 Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe od 21. prosinca 1979. (Pariz, 21. prosinca 1979.) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
7 Kvaliteta u visokom obrazovanju [tisak + e-dokument] / glavni urednik Pero Lučin. - Rijeka : Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologiju, 2007. ISBN 978-953-95534-2-3.
8 Nacrt prijedloga zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/063] Šezdeset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-11] : prilozi za raspravu).
9 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2009.
10 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2012.
11 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, 2008.
12 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2010.
13 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2011.
14 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2017.
15 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka studija, upisu prijelazom s drugog visokog učilišta u Republici Hrvatskoj, davanju stručnog mišljenja o inozemnim stručnim kvalifikacijama i priznavanju predmeta položenih na drugim studuskim programima na Umjetničkoj akademiji u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija. - Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2019.
16 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija [e-dokument] / Veleučilište u Virovitici. - Virovitica : Veleučilište u Virovitici, 2021.
17 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija [e-dokument] / Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. - Virovitica : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2019.
18 Pravilnik o načinu i postupku popunjavanja Nacionalne baze podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2010.
19 Pravilnik o o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i/ili razdoblja studija [e-dokument] / Veleučilište u Virovitici. - Virovitica : Veleučilište u Virovitici, 2021.
20 Pravilnik o prijelazu s drugih visokih učilišta na integrirani studij Farmacija, zajednički studij Medicinskog fakulteta i Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2017.
21 Pravilnik o prijelazu studenata sa drugih visokih učilišta na Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru [e-dokument] / Veleučilište "Lavoslav Ružička". - Vukovar : Veleučilište "Lavoslav Ružička", 2014.
22 Pravilnik o priznavanju i vrednovanju predhodnog učenja [e-dokument] / Veleučilište u Rijeci. - Rijeka : Veleučilište u Rijeci, 2018.
23 Pravilnik o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2023.
24 Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku popunjavanja Nacionalne baze podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2010.
25 Pravilnik o uvjetima upisa i prijelaza s drugih studija na preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld [e-dokument] / Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. - Zagreb : Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, 2014.
26 Pravilnik o uvjetima upisa i prijelaza s drugih studija na stručne studije RIT Croatia [e-dokument] / RIT Croatia. - Dubrovnik : RIT Croatia, 2014.
27 Pravilnik o vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i kriterijima za vrednovanje u postupku stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2011.
28 Prijedlog Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
29 Prijedlog zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zakona o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655