Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2016.
2 Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2015.
3 Baza podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj : priručnik za korisnike [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2010.
4 Bolonjski proces : informacije za gospodarstvo [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora ; Hrvatska udruga poslodavaca. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6002-35-1.
5 Case study on the Best Brain Gain Practice in Croatia: Practice of the Croatian Agency for Science and Higher Education in the recognition of foreign higher education qualifications [e-dokument] / Agency for Science and Higher Education. - Zagreb : Agency for Science and Higher Education, 2012.
6 Cjenik usluga Hrvatske komore medicinskih sestara vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2013.
7 Cjenik usluga Hrvatske komore zdravstvenih radnika vezano uz priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska komora zdravstvenih radnika. - Zagreb : Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 2013.
8 Europska konvencija o akademskom priznavanju sveučilišnih kvalifikacija - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994).
9 Globalna konvencija o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju - (Zakon o potvrđivanju Globalne konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju, NN-MU 007/2021).
10 Godišnje izvješće ... [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2014- .
11 Godišnji plan i program rada za ..... godinu [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2011- .
12 Izvješće o radu za 2011. godinu [tisak] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, [2012.].
13 Izvješće o radu za 2012. godinu [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, [2013.].
14 Izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, [2011.].
15 Konačni prijedlog zakona o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma [e-dokument] / Ministarstvo prosvjete i športa ; Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/051] Pedeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-26] : prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o nostrifikaciji i priznavanju ekvivalencije stranih školskih svjedodžbi i diploma [e-dokument] / [Ministarstvo prosvjete i športa, izrada nacrta ; Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
17 Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, NN-MU 009/2002).
18 Kriteriji za vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2008.
19 Nacrt prijedloga zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/063] Šezdeset treća sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-11] : prilozi za raspravu).
20 Naputak za provedbu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2013.
21 Odluka o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija osoba prometne struke [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, 2013.
22 Ordinance on the recognition of foreign professional qualifications by the Croatian Chamber of Mechanical Engineers [e-dokument] / Croatian Chamber of Mechanical Engineers. - Zagreb : Croatian Chamber of Mechanical Engineers, 2013.
23 Ordinance on the recognition of foreign professional qualifications of persons trained in civil engineering [e-dokument] / Croatian Chamber of Civil Engineers. - Zagreb : Croatian Chamber of Civil Engineers, 2013.
24 Plan i program rada za 2014. godinu [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2014.
25 Plan i program rada za 2015. godinu [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2015.
26 Plan i program rada za 2016. godinu [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2016.
27 Plan i program rada za 2017. godinu [e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2017.
28 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2010.
29 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Sveučilište Sjever. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2017.
30 Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655