Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Carinska konvencija o karnetu A.T.A. za privremeni uvoz robe - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
2 Carinska konvencija o kontejnerima - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
3 Carinska konvencija o olakšicama pri uvozu robe za izlaganje ili korištenje na izložbama, sajmovima, sastancima ili sličnim manifestacijama - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
4 Carinska konvencija o privremenom uvozu ambalaže - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
5 Carinska konvencija o privremenom uvozu izletničkih plovila i zrakoplova za privatnu uporabu - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
6 Carinska konvencija o privremenom uvozu komercijalnih cestovnih vozila - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
7 Carinska konvencija o privremenom uvozu privatnih cestovnih vozila - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
8 Carinska konvencija o privremenom uvozu stručne opreme - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
9 Konačni prijedlog Zakona o trgovini : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/34] Tridesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-10] prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o trgovini [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
11 Konvencija o privremenom uvozu - (Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu, NN-MU 016/1998).
12 Nacrt prijedloga Zakona o trgovini [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/09] Deveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-03-06] prilozi za raspravu).
13 Prijedlog zakona o trgovini [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655