Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj [e-dokument] / Marina Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 57).
2 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ured za provođenje projekta sukcesije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
3 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : informativna brošura : [2014] [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014].
4 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : informativna brošura [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
5 Odluka o uvjetima plaćanja kupoprodajne cijene za kupnju okućnica na poručju TRC "Šoderica" [e-dokument] / Općina Legrad, Općinsko vijeće. - Legrad : Općina Legrad, 2017.
6 Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima [e-dokument] / Državni arhiv u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Državni arhiv u Slavonskom Brodu, 2002.
7 Provedba povrata imovine do 2002. godine prema akcijskom planu za provedbu povrata imovine do kraja 2002. godine [tisak] / Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, 2002 .
8 Report on return of displaced persons and refugees in the Republic of Croatia from 2000.-2003. : repossession of property, housing, reconstruction [e-dokument] / Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction. - Zagreb : Ministry of Public Works, Reconstruction, and Construction, 2003.
9 Sporazum u vezi novca i imovine koji se nalazi u Jugoslaviji i Novom Zelandu, a koji su bili podvrgnuti specijalnim merama povodom neprijateljske okupacije Jugoslavije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655