Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje u Hrvatskoj [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2020. ISBN 978-953-8160-05-9.
2 Elaborat o posebnim dopusnicama iz područja psihologije sporta - psihološka priprema sportaša [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2015.
3 Elaborat o posebnim dopusnicama za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Opatija : Hrvatska psihološka komora, 2010.
4 Elaborat o posebnim dopusnicama za rad psihologa u palijativnoj skrbi [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2014.
5 Lifelong Guidance System in Croatia [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2020. ISBN 978-953-8160-05-9.
6 Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2010].
7 Odluka o ispitu za izdavanje ili obnavljanje odobrenja za samostalan rad [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2023.
8 Odluka o ispitu za izdavanje ili obnavljanje odobrenja za samostalan rad [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2023.
9 Odluka o visini naknade za rad članova Ispitne komisije u postupku provođenja ispita za izdavanje ili obnavljanje odobrenja za samostalan rad [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2023.
10 Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
11 Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2010.
12 Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina [tisak] / [autori: Siniša Petrović, Damir Kontrec, Marijana Vuraić Kudeljan]. - 3. izd. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2015. ISBN 978-953-6207-68-8.
13 Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009. ISBN 978-953-6207-62-6.
14 Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu [tisak + e-dokument] / priredila Jadranka Marušić. - Zagreb : Zavod za školstvo Republike Hrvatske, 2006. ISBN 953-7290-02-6.
15 Program posebnog ispita za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
16 Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
17 Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita u organizaciji Hrvatske revizorske komore za obrazovni ciklus 2019. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
18 Smjernice i postupci : za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja (RPL), istraživanja potreba tržišta rada te razvoj i vrednovanje ishoda učenja u visokom obrazovanju [e-dokument] / autori: Mislav Balković ; Mile Dželalija. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2015. ISBN 978-953-7584-11-5.
19 Smjernice za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, [2020].
20 Upute o izdavanju duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu [2013.] [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2013.
21 Upute o izdavanju duplikata svjedodžbi i uvjerenja o položenom stručnom ispitu [2017.] [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2017.
22 Uvod u profesionalno usmjeravanje [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2022. ISBN 978-953-8160-14-1.
23 Uvod u profesionalno usmjeravanje [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655