Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 400. obljetnica Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu : zbornik radova sa znanstveno-stru鑞og skupa : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
2 400. obljetnica Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu : znanstveno-stru鑞i skup : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-gra餫] = 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2007.
3 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : proceedings of the scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
4 [Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost] : [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
5 Action Plan for Implementation of the Open Government Partnership Initiative in the Republic of Croatia in the period up to 2020 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
6 Akcijski plan pove鎍nja dru箃vene odgovornosti i uklju鑙vanja gra餫na u procese dono筫nja odluka u Gradu Karlovcu [e-dokument] / [projekt provela udruga GONG]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
7 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
8 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
9 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
10 Analiti鑛o izvje规e o pra鎒nju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
11 Analiti鑛o izvje规e o tijelima javne vlasti koja ne rje筧vaju predmete u zakonskom roku (箄tnja uprave) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
12 Analiti鑛o izvje规e o tijelima javne vlasti koja nezakonito koriste ograni鑕nja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
13 Analiti鑛o pra鎒nje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih ustanova s podru鑚a djelatnosti "za箃ite okoli筧 i odr緄vog razvoja te prostornog ure餰nja" [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
14 Analiti鑛o pra鎒nje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih znanstvenih instituta [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
15 Analiti鑛o pra鎒nje proaktivne objave informacija o unutarnjem ustrojstvu i kontaktima na internetskim stranicama tijela dr綼vne uprave i Vlade RH (鑜anak 10. stavak 1. to鑛a 11. Zakona o pravu na pristup informacijama) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2020.
16 Analiza postoje鎒g stanja i prijedlog strategije razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske, 2009.
17 Analiza provedbe i u鑙nkovitosti mjera iz akcijskog plana uz strategiju suzbijanja korupcije (mjere s rokom izvr筫nja II. kvartal 2008. - IV. kvartal 2009. i trajno) [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske, 2010.
18 Annual report on the implementation of the Act on the Right of Access to Information for ... : submitted to the Croatian Parliament in accordance to the Article 60(5) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2014- .
19 Antikorupcijski priru鑞ik za dr綼vne i lokalne du緉osnike [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, [2020].
20 Autorska prava, norme i internet [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2008.].
21 Catalogue of information [e-dokument] / Security and Intelligence Agency. - Zagreb : Security and Intelligence Agency, 2011.
22 Catalogue of information [e-dokument] / Security and Intelligence Agency. - Zagreb : Sigurnosno-obavje箃ajna agencija, 2013.
23 Digital Accessibility Guidelines [e-dokument] / Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istra緄va鑛a mre綼 CARNet, 2019.
24 Dostava izvje规a za razdoblje 01.01.-31.12.2011. godine - Zakon o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Op鎖na Doma筰nec. - Doma筰nec : Op鎖na Doma筰nec, 2012.
25 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va, 2018- .
26 Godi筺ji plan rada Povjerenika za informiranje za ... godinu [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2014- .
27 Godi筺ji plan rada Slu綽enika za informiranje za 2012. godinu [e-dokument] / Zra鑞a luka Osijek. - Osijek : Zra鑞a luka Osijek, 2013.
28 Godi筺ji plan rada slu綽enika za informiranje za 2013. godinu [e-dokument] / Agencija za komercijalnu djelatnost. - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost, 2013.
29 Godi筺ji plan rada Slu綽enika za informiranje za 2013. godinu [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2012.
30 Godi筺ji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za razvoj digitalnog dru箃va, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655